Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi /

Organizacija za varnost in sodelovanje

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) je s 57 sodelujočimi državami največja regionalna mednarodna organizacija. Sodelujoče države imajo enak status - odločitve, ki niso pravno, pač pa politično zavezujoče, sprejemajo soglasno.

OVSE je primarni instrument za zgodnje opozarjanje, preprečevanje konfliktov, krizno upravljanje in po-konfliktno obnovo.

Zagotavljanje varnosti temelji na sodelovanju in celovitem pristopu. Temeljni dokument OVSE je Helsinška sklepna listina, v kateri so opredeljene zaveze na politično-vojaškem in ekonomsko-okoljskem področju ter področju človekovih pravic.

Načela Helsinške sklepne listine so: 1) suverena enakost držav, 2) izogibanje grožnji s silo in njeni uporabi, 3) nedotakljivost meja, 4) ozemeljska celovitost držav, 5) mirno reševanje sporov, 6) nevmešavanje v notranje zadeve, 7) spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 8) enakopravnost in samoodločba narodov, 9) sodelovanje med državami in 10) izpolnjevanje obveznosti po mednarodnem pravu.

Prednostne naloge OVSE so:

  • utrjevanje skupnih vrednot sodelujočih držav in oblikovanje demokratične družbe, ki temelji na vladavini prava, demokraciji in spoštovanju človekovih pravic,
  • preprečevanje lokalnih konfliktov ter stabilizacija in vzpostavljanje miru na konfliktnih območjih,
  • spopadanje z varnostnimi grožnjami ter preprečevanje novih političnih, ekonomskih in socialnih razlik.

Med pomembne naloge spadajo tudi: ukrepi za krepitev zaupanja in varnosti, zgodnje opozarjanje, preventivna diplomacija, preprečevanje konfliktov, po-konfliktna obnova, varstvo človekovih pravic, nadzor nad orožjem, ukrepi za krepitev zaupanja in varnosti, krepitev civilne družbe, demokratizacija, vzpostavljanje institucij, opazovanje volitev, vzpostavitev sodnega sistema, usposabljanje policije ter boj proti terorizmu, organiziranemu kriminalu in trgovini z ljudmi.

Pri izvajanju svojih dejavnosti in uresničevanju zastavljenih ciljev OVSE intenzivno sodeluje z drugimi mednarodnimi organizacijami, kot so OZN, Svet Evrope, EU, NATO idr.

Sodelujoče države OVSE so: Albanija, Andora, Armenija, Avstrija, Azerbajdžan, Belorusija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Ciper, Češka, Črna gora, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gruzija, Grčija, Hrvaška, Islandija, Irska, Italija, Kanada, Kazahstan, Kirgizija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Moldavija, Monako, Mongolija, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, San Marino, Slovaška, Slovenija, Srbija, Sveti sedež, Španija, Švedska, Švica, Tadžikistan, Turčija, Turkmenistan, Ukrajina, Uzbekistan, Velika Britanija, Združene države Amerike.

OVSE ima vzpostavljene tudi partnerske odnose s sredozemskimi državami: Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Maroko, Tunizija in azijskimi državami: Afganistan, Japonska, Južna Koreja, Tajska in Avstralija.

Sekretariat OVSE ima sedež na Dunaju. Od julija 2017 ga vodi generalni sekretar OVSE, veleposlanik Thomas Greminger.

Več: www.osce.org