Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi /Terenske misije OVSE /

Terenske misije OVSE

Terenske misije OVSE so eden glavnih instrumentov OVSE. Zaradi svoje zasnove imajo pomembno vlogo v celotnem kriznem krogu, saj vsebinsko celostno pokrivajo številna področja v gostujočih državah ter jim nudijo pomembne organizacijske in strokovne izkušnje in znanja. Mandati, sestava in delovanje posameznih terenskih misij so odvisni od potreb gostujoče države.

Dolgoročne terenske misije ponavadi sodelujejo pri promociji človekovih pravic, oblikovanju demokratičnih institucij, pluralnosti medijev, krepitvi pravne države, preventivni diplomaciji, reševanju konfliktov in po-konfliktni rehabilitaciji. Prav tako prispevajo k ustvarjanju pogojev za pogajanja ali druge aktivnosti, ki lahko pripomorejo k mirnemu reševanju sporov.

Odločitev o namestitvi misije na terenu sprejme Stalni svet v soglasju z državo gostiteljico. Mandat je ponavadi določen za pol do enega leta z možnostjo podaljšanja. Člane misije napotijo sodelujoče države OVSE, vodjo pa imenuje predsedujoči OVSE.

Terenske misije OVSE delujejo v 14 državah Jugovzhodne in Vzhodne Evrope, Kavkaza ter Centralne Azije.