Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
02.09.2020  

DS Kajzer Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi podelil priznanje `Ugledni partner BSF`

OVSE, ki letos obeležje 45. obletnico sprejema Helsinškega listine in tako svojega obstoja, je s 57. državami članicami, največja regionalna varnostna organizacija. Njene ključne naloge so promocija miru in varnosti, krepitev demokracije in dobrega vladanja ter spoštovanje človekovih pravic.

OVSE sodeluje z BSF od njegovega začetka v letu 2006, pri čemer pa je Slovenija predsedovala OVSE leto pred tem.

DS Tone Kajzer je priznanje `Ugledni partner BSF`podelil veleposlanici Tuuli Yrjõllä, poslovodeči OVSE. Zahvalil se ji je za prispevek organizacije pri naslavljanju aktualnih, predvsem varnostnih izzivov. Poudaril je, da so promocija, krepitev in vzdrževanje učinkovitega strateškega dialoga hkrati tudi cilji in prioritete BSF.