Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
02.12.2016  

Veleposlanik Benedejčič opozoril na pomen premagovanja spolnih stereotipov za preprečevanje nasilja nad ženskami

Dunaj, 1. december 2016 – Veleposlanik Benedejčič je v okviru mednarodnega dne boja zoper nasilje nad ženskami, ki smo ga obeležili 25. novembra, nagovoril Stalni svet OVSE in pri tem izpostavil predvsem pomen preprečevanja.  

V svoji izjavi je poudaril, da je nasilje nad ženskami v prvi vrsti kršitev človekovih pravic žensk. Že samo to bi moralo biti razlog za skrb. Samo v Evropski uniji je vsaka tretja ženska žrtev nasilja, najpogosteje nasilja, storjenega s strani bližnje osebe.

Veleposlanik Benedejčič je opozoril, da nasilje nad ženskami nima posledic le za žrtve, temveč negativno vpliva tudi na njihove družine in celotno družbo. Negativne so tudi gospodarske posledice, saj nasilje nad ženskami zmanjšuje prihodke gospodinjstev, zaradi zmanjšanja produktivnosti pa tudi nacionalne proračune.

Spomnil je na podatek Urada združenih narodov za droge in kriminal, in sicer, da je bilo v letu 2012 število žensk in deklic ubitih s strani družinskega člana ali intimnega partnerja štirikrat večje od števila teh, ubitih v terorizmu.

Izpostavil je, da je za preprečevanje tega pojava ključno preprečevanje. Da pa bi bili pri tem uspešni, je potrebno premagati obstoječe spolne stereotipe. Kot predsedujoči "MenEngage" mreže OVSE je še posebej izpostavil vlogo moških pri tem, saj lahko le-ti s spremembo v pristopu in obnašanju, z izpodbijanjem stereotipov o moškosti, bistveno prispevajo k zmanjšanju nasilja nad ženskami in izboljšanju skupne blaginje.

Veleposlanik Benedejčič je v zaključku še poudaril, da je izkoreninjenje vseh oblik nasilja in diskriminacije nad ženskami in deklicami ena od prioritet slovenske politike, tako v tujini kot doma. Zato so bile 25. novembra v okviru globalne kampanje »Orange the World" številne pomembne javne stavbe v Ljubljani osvetljene oranžno.