Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
11.10.2016  

Slovenija predstavila projekt "Očetje in delodajalci v akciji"

Dunaj, 11. oktober 2016 – Današnje zasedanje Odbora človekove dimenzije OVSE je bilo posvečeno tematiki ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic. Slovenija je predstavila projekt, ki se je osredotočil na defeminizacijo skrbstvenega in družinskega dela. Prostovoljno poročilo je predstavil dr. Iztok Šori, raziskovalec z Mirovnega inštituta v Ljubljani.

Tematika ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic je bila predstavljena v kontekstu Agende 2030 za trajnostni razvoj, pozornost pa med drugim posvečena tudi vlogi moških. Prisotne so na to temo nagovorili predstavnik Urada visokega komisarja za človekove pravice, predstavnica Castrén inštituta za mednarodno pravo in človekove pravice Univerze v Helsinkih in predstavnica avstrijskega društva Poika, ki je članica evropske mreže MenEngage.

Dr. Iztok Šori je v obliki prostovoljnega poročila Slovenije predstavil rezultate projekta z naslovom "Očetje in delodajalci v akciji" in s tem izpolnjevanje zavez Slovenije na tem področju. Spregovoril je o usklajevanju dela in družine zaposlenih moških in žensk, pri čemer je sicer zaznati številne spremembe na področju očetovstva, vendar pa neenakost med spoloma pri hišnem delu in oskrbi v sodobnih družinah ostaja.

Kot glavni razlog, ki vpliva na vključenost očetov v družinsko življenje, je dr. Šori izpostavil zaposlitev, za izboljšanje razmer pa v tem kontekstu poudaril medsebojno sodelovanje zaposlenih očetov, sindikatov in delodajalcev pri opredeljevanju potreb in na tej podlagi vzpostavljanju možnih ukrepov ter s tem povezano krepitev ozaveščenosti.

V razpravo se je vključil tudi veleposlanik Andrej Benedejčič, stalni predstavnik Republike Slovenije pri mednarodnih organizacijah na Dunaju, ki je pozdravil obravnavo tematike, kot predsedujoči MenEngage mreže OVSE pa na splošno izpostavil vlogo moških pri uresničevanju enakosti spolov.

Rezultati projekta so dostopni na  www.mirovni-institut.si/enakopraven-oce/.