Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
17.12.2019  

Slovenija na Konferenci Konvencije proti korupciji izpostavila pomen odprtega in transparentnega delovanja javnih institucij, portal OPSI in aplikacijo ERAR

Veleposlanik Oto Pungartnik na 8. zasedanju konference pogodbenic Konvencije proti korupciji izpostavil pomen transparentnega in odprtega delovanja javnih institucij

Abu Dhabi, 16.-20. december 2019 – Na 8. zasedanju konference pogodbenic Konvencije proti korupciji poteka razprava o temah s področja boja proti korupciji, vključno s preventivnimi ukrepi, pregledom implementacije konvencije s strani držav pogodbenic, odvzemom premoženja nezakonitega izvora in pripravami na posebno zasedanje Generalne Skupščine Združenih narodov proti korupciji, ki je predvideno za 2021.

Na otvoritvi zasedanja je sodelujoče nagovoril izvršni direktor Urada Združenih narodov za droge in kriminal, g. Yury Fedotov, ki je v luči priprav na posebno zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov za ustavitev korupcije, ki bo potekalo leta 2021, pozval udeležence k urgentnemu ukrepanju na tem področju.

Vodja slovenske delegacije veleposlanik Oto Pungartnik je v splošni razpravi izpostavil Program Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti, katerega glavni ukrepi vključujejo  utrjevanje ozaveščenosti javnih uslužbencev in funkcionarjev na področju integritete, transparentnost in gospodarnost pri porabi javnih sredstev ter nadzorne mehanizme glede javnih financ. Prav tako je izpostavil pomen čim večje transparentnosti in odprtosti javnega sektorja ter v tem okviru nacionalni portal odprtih podatkov in aplikacijo Erar, ki splošni javnosti omogoča nadzor nad porabo javnih sredstev ter s tem prispeva k omejevanju korupcijskih tveganj. Na koncu je države pogodbenice pozval k skupnemu koraku naprej za bolj učinkovito mednarodno sodelovanje pri odvzemu premoženja nezakonitega izvora.

Ob robu konference, bodo potekali številni postranski dogodki, mdr. na temo varstvo športa pred korupcijo, čezmejno podkupovanje, korupcija kot ena glavnih ovir za dosego ciljev trajnostnega razvoja, korupcija v povezavi z varstvom okolja in mnogi drugi.

Konvencija proti korupciji, ki je bila sprejeta pred 16 leti, je edini pravno zavezujoči univerzalni anti-korupcijski instrument, k njej pa je pristopilo že 186 držav. Vsaki dve leti se države pogodbenice konvencije sestanejo, da pregledajo implementacijo konvencije in razpravljajo o načinih za izboljšanje sodelovanja za dosego ciljev konvencije. Srečanja se udeležuje več kot 1000 udeležencev s strani vlad, regionalnih in mednarodnih organizacij, civilne družbe in medijev.

Program konference: https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session8/COSP_Conference_Programme.pdf

Govor vodje slovenske delegacije, veleposlanika Ota Pungartnika: https://bit.ly/2S1OI12

Govor izvršnega direktorja Urada Združenih narodov za droge in kriminal, Yurya Fedotova: http://www.unis.unvienna.org/unis/en/pressrels/2019/unissgsm987.html