Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
05.04.2016  

Slovenija poročala o dostopu invalidov do informacij in komunikacij

Dunaj, 5. april 2016 – Današnje zasedanje Odbora človekove dimenzije OVSE je bilo posvečeno temi pravic invalidov. V zvezi s tem je Slovenija predstavila pregled dostopnosti slovenskih invalidov do informacij in komunikacij. Prostovoljno poročilo je predstavil mag. Cveto Uršič, sekretar na Direktoratu za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije.

Tokratno zasedanje Odbora človekove dimenzije OVSE je bilo v celoti namenjeno obravnavi pravic invalidov in preučitvi nadaljnje krepitve zavez na tem področju tudi v luči 25. obletnice sprejetja prvih zavez OVSE na tem področju v Moskovskem dokumentu. Položaj invalidov in implementiranje obveznosti v skladu s Konvencijo OZN o pravicah invalidov so natančneje predstavili  Posebna poročevalka OZN za pravice invalidov Catalina Devandas Aquilar, ameriška posebna svetovalka za mednarodne pravice invalidov v State Departmentu Judy Heumann in predsednik Ruskega združenja gluhih Valerij Nikitič Ruhledev.

Mag. Cveto Uršič je predstavil prostovoljno poročilo Slovenije na temo dostopa invalidov do informacij in komunikacij. Poleg zakonodajne ureditve je podrobneje predstavil tudi posamične projekte na nivoju občin, finančne uprave in klicnega centra za gluhe. Pri tem je prav tako poudaril pomen dostopa do verskih objektov in liturgičnih obredov, pomen zagotavljanja politične participacije invalidov, prevajanja v slovenski znakovni jezik med volilnimi kampanjami in zagotavljanja samostojnega  dostopa do volišč in glasovanja na voliščih.

V razpravo se je vključil tudi veleposlanik Andrej Benedejčič, stalni predstavnik Republike Slovenije pri mednarodnih organizacijah na Dunaju, ki je pozdravil predloge za krepitev aktivnosti na tem področju. Prav tako se je zavzel za razmislek o vzpostavitvi kontaktne točke za vprašanja invalidov znotraj OVSE.