Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
26.01.2016  

Pričetek ekonomsko-okoljskega cikla OVSE za leto 2016

Dunaj, 26. november 2016 – Na Dunaju poteka Prvo pripravljalno srečanje 24. Ekonomsko-okoljskega foruma OVSE. Posvečeno je tematiki dobrega okoljskega upravljanja. Slovensko delegacijo vodi veleposlanik Andrej Benedejčič, stalni predstavnik pri mednarodnih organizacijah na Dunaju.

Veleposlanik Benedejčič je v svojem nastopu (izjava) pozdravil obravnavo tematike in predstavil prizadevanja Slovenije pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Pri tem je izpostavil Strategijo pametne specializacije, katere eno ključnih področij je krožno gospodarstvo. S tem v zvezi je obvestil o že vzpostavljenih interesnih omrežjih znotraj vrste panog. Izpostavil je tudi obseg javnih finančnih sredstev, namenjenih spodbujanju uporabe zelenih tehnologij in bolj učinkovite porabe energije ter obvestil o načrtovanih podpornih aktivnostih. V zaključku je še poudaril, da je Slovenija pripravljena deliti svoje strokovno kot tudi tehnično znanje.

Predstavniki 57 sodelujočih držav OVSE – tako vladni, kot predstavniki nevladnih organizacij, zasebnega sektorja in akademskih ustanov – so se sicer ob tej priložnosti med drugim osredotočili še na konkretna vprašanja dobrega okoljskega upravljanja, gospodarskega razvoja in konkurenčnosti, okoljske zakonodaje ter njenega vpliva na poslovno okolje in investicije, transparentnosti, dostopa do informacij in sodelovanja različnih deležnikov ter energetske učinkovitosti in zelenih tehnologij.

Ekonomsko-okoljska dimenzija OVSE je ena izmed treh ključnih področij dela organizacije, saj so vprašanja gospodarstva in okolja neposredno povezana z vprašanji zagotavljanja varnosti in stabilnosti. Drugi sestanek tega cikla bo potekal 19. in 20. maja v Berlinu, naslovil pa vprašanja, vezana na poslovno in investicijsko okolje.