Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
14.01.2016  

Nemški zunanji minister Steinmeier v funkciji novega predsedujočega OVSE nagovoril Stalni svet

Dunaj, 14. januar 2016 - Danes je na Dunaju predstavnike sodelujočih in partnerskih držav OVSE ob prevzemu enoletnega predsedovanja OVSE nagovoril nemški zunanji minister Frank-Walter Steinmeier.

V svojem govoru je zunanji minister Steinmeier predstavil prioritete nemškega predsedovanja in poudaril potrebo po nadaljnji krepitvi OVSE, njenih institucij in mehanizmov. V ospredju ostaja reševanje krize v in okoli Ukrajine, zato si bo Nemčija prizadevala za obnovitev dialoga med sodelujočimi državami, ponovno vzpostavitev medsebojnega zaupanja in skupne varnosti ter dosledno uresničevanje sprejetih zavez.

Okrepila bo prizadevanja za reševanje ukrajinske krize v okviru Normandijskega formata, kot tudi s podporo posebnemu predstavniku predsedujočega OVSE za Ukrajino veleposlaniku Sajdiku, Trilateralni kontaktni skupini, Posebni opazovalni misiji OVSE v Ukrajini, Opazovalni misiji OVSE na dveh ruskih mejnih prehodih in Projektnemu koordinatorju OVSE v Ukrajini. Prav tako si bo prizadevala za rešitev drugih zamrznjenih konfliktov v OVSE regiji.

Minister za zunanje zadeve Steinmeier je poudaril pomen krepitve zmogljivosti OVSE v celotnem konfliktnem obdobju, pomen promoviranja specifičnih ukrepov za vzpostavitev zaupanja in nadaljevanje dialoga glede nadzora oborožitve. Izpostavil je potrebno intenzivno sodelovanje pri soočanju z aktualnimi grožnjami in izzivi na področju mednarodnega terorizma, radikalizacije, organiziranega kriminala, trgovine z drogami, kibernetskih groženj in preprečevanja trgovine z ljudmi. Sodelovanje s partnerskimi državami OVSE je bistvenega pomena zlasti na področju migracij, medverskega dialoga in preprečevanja radikalizacije in terorizma.

V času svojega predsedovanja bo Nemčija krepila tudi ekonomsko in okoljsko dimenzijo OVSE zlasti na področju dobrega vladanja, preprečevanja korupcije in krepitve gospodarskega sodelovanja.

Spoštovanje zavez s področja človekove dimenzije je označil kot osnovo za trajno varnost in stabilnost v OVSE regiji. Posebno pozornost bodo v tem letu namenili svobodi izražanja in medijev, položaju manjšin, strpnosti in nediskriminaciji ter vladavini prava. Prizadevali si bodo tudi za krepitev enakosti spolov, sodelovanja s civilno družbo, akademsko sfero in mladimi.