Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
03.12.2015  

Minister Erjavec se udeležuje zasedanja Ministrskega sveta OVSE

Beograd, 3. december 2015  - Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec se je udeležil otvoritvenega zasedanja 22. Ministrskega sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), ki 3. in 4. decembra poteka v Beogradu.

Zunanji ministri na zasedanju razpravljajo o reševanju ukrajinske krize in drugih aktualnih vprašanjih evropske varnosti, med katerimi so v ospredju boj proti terorizmu, ekstremizmu in radikalizaciji ter naslavljanje vprašanja migracij.

Minister Erjavec je v svojem nagovoru poudaril, da je potrebno okrepiti prizadevanja za razrešitev krize v Ukrajini. Pozval je k polnemu spoštovanju dogovorjenega premirja in izvajanju sporazumov iz Minska. Ključ za rešitev trenutne krize je politična volja vpletenih strani, da ponovno vzpostavijo spoštovanje načel Helsinške sklepne listine in v celoti uresničijo sprejete zaveze OVSE.

V zvezi z nedavnimi terorističnimi napadi je minister Erjavec povedal, da nas znova opominjajo, kako pomembna je enotnost mednarodne skupnosti v boju proti terorizmu. Potrebno je okrepiti mednarodna prizadevanja za politično rešitev trenutnih konfliktov. Izpostavil je, da lahko OVSE s svojim celovitim pristopom pomembno prispeva k naslavljanju temeljnih vzrokov, ki vodijo k radikalizaciji, nasilnemu ekstremizmu in terorizmu.

Minister Erjavec je izpostavil tudi migracijsko in begunsko krizo, s katero se soočajo številne sodelujoče države OVSE. Povedal je, da je cilj Slovenije izboljšati dialog in praktično sodelovanje med državami vzdolž zahodno-balkanske migracijske poti. Prav tako je pomembno vzpostaviti tesno sodelovanje med državami izvora, tranzita in cilja migrantov. Izrazil je prepričanje, da lahko OVSE učinkovito prispeva k reševanju migracijske in begunske krize preko svojega več-dimenzionalnega pristopa, ki lahko sega od sodelovanja pri upravljanju meja do izmenjave najboljših praks pri upravljanju migracij in integracije. Takšen pristop je bil potrjen že na Ministrskem svetu OVSE v Ljubljani leta 2005, ko je Slovenija predsedovala tej organizaciji.

Tema delovnega kosila, ki ga je gostil srbski zunanji minister Dačić, je bila "Obnovitev konsenza o evropski varnosti kot skupnem projektu". Ministri so v razpravi na delovnem kosilu izmenjali svoje poglede o položaju varnosti v Evropi.

Veleposlanik Ischinger je kot predsedujoči "Panelu eminentnih oseb o evropski varnosti kot skupnem projektu" na stranskem dogodku ob robu ministrskega zasedanja predstavil Končno poročilo in priporočila Panela z naslovom "Nazaj k diplomaciji", ki naslavljajo širše vprašanje varnosti v Evropi in regiji OVSE.

Ministrskega zasedanja OVSE se na visoki ravni udeležujejo delegacije sedeminpetdeset sodelujočih držav, enajstih partnerskih držav OVSE iz sredozemske in azijske regije, predstavniki avtonomnih institucij OVSE in številnih drugih mednarodnih organizacij.