Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
09.09.2019  

Slovenija izpostavila ključni pomen IAEA na področju standardov jedrske varnosti

Dunaj, 6. september 2019 - Na današnjem otvoritvenem delu rednega septembrskega zasedanja Sveta guvernerjev IAEA je stalna predstavnica Slovenije pri mednarodnih organizacijah na Dunaju, veleposlanica Žvokelj pozdravila delo IAEA na področju standardov jedrske varnosti, ki je ena od ključnih aktivnosti Agencije, s katerimi pomembno prispeva h krepitvi pravnih in regulatornih ogrodij v državah članicah IAEA, vključno v Sloveniji.

Otvoritvena razprava tokratnega zasedanja Sveta guvernerjev IAEA je bila posvečena poročilu generalnega direktorja IAEA o jedrski in radiološki varnosti. V zvezi s tem je veleposlanica Žvokelj obvestila, da je vodstvo jedrske elektrarne v Krškem do sedaj izpolnilo vsa priporočila zadnje misije OSART v Sloveniji, razen enega, ki ga bo izvedlo do konca septembra. Implementacija priporočil takšnih misij IAEA pomembno prispeva h krepitvi varnega delovanje jedrskih elektrarn. Nadalje je tudi izpostavila, da slovenska stran posebno pozornost namenja aktivnostim IRRS in ARTEMIS misij, saj bo IAEA omenjeni misiji v Sloveniji izvedla predvidoma leta 2021.
 
Veleposlanica Žvokelj je Svet guvernerjev IAEA prav tako seznanila, da je slovenski regulator izdal pozitivno mnenje glede izgradnje suhega skladišča za izrabljeno jedrsko gorivo. Povedala je še, da bo pred začetkom izvedbe tega projekta potrebno spremeniti tudi veljavni prostorsko izvedbeni akt - ureditveni načrt Nuklearne elektrarne Krško.

Svet guvernerjev IAEA bo v okviru zasedanja obravnaval tudi letni poročili generalnega direktorja o jedrskem varovanju ter krepitvi aktivnosti Agencije na področju jedrske znanosti, tehnologij in aplikacij. Razprava bo osredotočena tudi na zadnje poročilo IAEA o implementaciji jedrskih zavez Irana iz celovitega skupnega akcijskega načrta (JCPOA), uporabo nadzornih ukrepov v Demokratični ljudski republiki Koreji, izvajanje sporazuma o nadzornih ukrepih NPT v Sirski arabski republiki ter uporabo nadzornih ukrepov IAEA na Bližnjem vzhodu.  V okviru zasedanja bo obravnavano tudi poročilo generalnega direktorja o ženskah v Sekretariatu.