Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
19.03.2019  

Slovenija gostila stranski dogodek na temo psihoaktivnih snovi in ciljev trajnostnega razvoja (SDGs)

Dunaj, 19. marec 2019  – Danes je ob robu 62. zasedanja Komisije za narkotične droge (CND62) v organizaciji Slovenije in Kenije potekal stranski dogodek na temo psihoaktivnih snovi in uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja (SDGs). Dogodek je moderiral stalni predstavnik Slovenije pri mednarodnih organizacijah na Dunaju, veleposlanik Andrej Benedejčič.

Veleposlanik Benedejčič je uvodoma izpostavil, da so napori za uresničitev ciljev trajnostnega razvoja in učinkovito naslavljanje svetovnega problema drog komplementarni in medsebojno dopolnjujoči. Promocija Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in zaključkov posebnega zasedanja Generalne skupščine OZN o svetovnem problemu drog, ki je potekalo leta 2016 v New Yorku (UNGASS2016) je skupna obveznost in zaveza celotne mednarodne skupnosti. Pri tem je opozoril, da realizacija obeh ne bo mogoča brez implementacije stroškovno učinkovitih in na dokazih temelječih ukrepov na področju preprečevanja uporabe drog in zmanjševanja tveganj in škode, ki jo povzroča uporaba psihoaktivnih snovi.

Na dogodku, ki je bil namenjen identifikaciji novih načinov za zagotovitev trajnih rešitev na področju preprečevanja dostopa do drog in spodbuditve izmenjave dobrih praks in izkušenj  pri implementaciji preventivnih programov je nastopilo sedem panelistov in sicer dr. Jože Hren z Ministrstva za zdravje Slovenije, Jackson Muriithi z Ministrstva za zdravje Kenije, Elena Hedoux s Pompidoujeve skupine Sveta Evrope, Nuša Konec Juričič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje Slovenije ter predstavniki Inštituta za raziskave in razvoj UTRIP iz Slovenije, YADD iz Zimbabveja in IOGT International.

V razpravi so bili predstavljeni konkretni rezultati delovanja nacionalnih politik na področju drog, vključno tistih na področju preventive. Izpostavljeno je bilo, da problematika narkotičnih drog ostaja zelo dinamično področje, ki od nacionalnih vlad zahteva fleksibilnost in ustrezne kapacitete za soočenje z nastajajočimi izzivi, posebej na področju psihoaktivnih snovi. Slednje je ključno tudi z vidika realizacije ciljev trajnostnega razvoja, kjer so se panelisti strinjali, da jih ne bo mogoče uresničiti, v kolikor države ne bodo investirale v preventivne programe. Večkrat je bilo izpostavljeno, da je zaradi naraščajoče razpoložljivosti in raznolikosti narkotičnih drog potreben celovit pristop, ki vključuje sodelovanje med vsemi ključnimi akterji, kar pomeni med organi pregona, socialnim in zdravstvenim sektorjem, raziskovalnimi inštitucijami ter nevladnimi organizacijami. Z vidika oblikovanja učinkovitih preventivnih programov je bilo izpostavljen pomen oblikovanja takšnih, ki so podprti z znanstvenimi podatki ter tistih, ki v ospredje postavljajo skupnostni pristop.