Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
14.03.2019  

Slovenija pozvala k soočanju z izzivom novih psihoaktivnih snovi

Dunaj, 14. marec 2019 – Danes se je začelo zasedanje ministrskega segmenta 62. zasedanja Komisije za narkotične droge. Delegacijo Republike Slovenije na zasedanju vodi veleposlanik Andrej Benedejčič, stalni predstavnik pri mednarodnih organizacijah na Dunaju, ki je v svojem nastopu pozval k soočanju z izzivom, ki ga predstavljajo nove psihoaktivne snovi.

V nastopu je prav tako izpostavil pomembno vlogo Komisije za narkotične droge kot foruma, ki omogoča izmenjavo izkušenj in iskanje skupnih rešitev za naslovitev proizvodnje, prometa in uporabe prepovedanih drog. Pri tem je ključno tudi to, da Komisija omenjene kompleksne izzive obravnava na celovit način in z vidika spoštovanja temeljnih človekovih pravic.

Slovenija pri odzivanju na problematiko uporabe drog na nacionalni ravni uporablja interdisciplinarni, celovit in uravnotežen pristop. Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije sistematično promovira znanstveno dokazane ukrepe ter tesno sodelovanje med različnimi akterji, od vladnih strokovnjakov do predstavnikov nevladnih organizacij. Ministrstvo je trenutno v procesu harmonizacije besedila zaključnega operativnega akcijskega načrta, ki zajema zadnji dve leti nacionalne strategije na področju prepovedanih drog za obdobje 2014-2020. Slovenija v tem kontekstu podpira nadaljnji razvoj in veljavo samo-ocenjevalnih vprašalnikov, saj se s tako zbranimi podatki in skupaj z drugimi dostopnimi znanstvenimi izsledki lahko celovito in objektivno oceni izvajanje vseh relevantnih pravnih, strateških in političnih procesov, ki potekajo znotraj sistema OZN na področju prepovedanih drog.

Veleposlanik Benedejčič je tudi izpostavil, da Slovenija zagovarja prosto dostopnost za vse uporabnike drog do programov preprečevanja okužb, zmanjševanja škode, zdravljenja in socialne rehabilitacije in socialne integracije nekdanjih uporabnikov drog.  Slovenija se zavzema za sorazmerno kaznovanje ter umeščanje programov zdravljenja odvisnosti na osnovi dobre klinične prakse v zapore. Izpostavil je še, da slovenska stran podpira destigmatizacijo uporabnikov drog in njihovo ponovno socialno reintegracijo.

Slovenija posebno pozornost namenja tudi spremljanju novih psihoaktivnih snovi ter v tem kontekstu podpira delovanje in izmenjavo informacij znotraj sistema zgodnjega opozarjanja ter drugih aktivnosti, ki so potrebne pri obvladovanju posledic, ki jih povzročajo omenjene snovi. Veleposlanik Benedejčič je izpostavil pomen širšega globalnega okolja pri oblikovanju nacionalnih politik. Procesi, ki smo jim priča zlasti glede legalizacije in deregulacije konoplje v nekaterih delih sveta imajo določen vpliv na te politike in v veliki meri tudi na učinkovitost in uspešnost programov preprečevanja uporabe drog. Celotna mednarodna skupnost bi morala oblikovati enotna stališča do teh procesov in uveljaviti takšna pravila za vse države.

V zaključku je veleposlanik Benedejčič potrdil, da namerava Slovenija tudi v bodoče krepiti svoje sodelovanje na področju drog z državami zahodnega Balkana. V ta namen je Slovenija kot eno od prioritet programa bilateralne tehnične pomoči državam regije jasno opredelila izvajanje ukrepov reševanja problematike zlorabe drog in nedovoljenemu trgovanju z njimi.

Na začetku zasedanja ministrskega segmenta je bila sprejeta tudi posebna ministrska deklaracija o okrepitvi skupnih naporov na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni za pospešitev implementacije skupnih zavez glede naslavljanja in boja proti svetovnemu problemu drog. V okviru dvodnevnega zasedanja ministrskega segmenta bosta potekali  tudi dve interaktivni okrogli mizi, ki bosta namenjeni oceni dosedanje implementacije zavez za učinkovito soočanje s problematiko drog ter okrepitvi skupnih naporov za odziv na omenjeni problem skozi intenzivnejše mednarodno sodelovanje.