Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
04.03.2019  

Slovenija prepoznava osrednjo vlogo IAEA pri koordinaciji mednarodnih naporov za krepitev jedrske varnosti

Dunaj, 4. marec 2019 – Danes se je začelo redno spomladansko zasedanje Sveta guvernerjev IAEA. V ospredju zasedanja je bila razprava o poročilu generalnega direktorja IAEA o ključnih aktivnostih Agencije na področju jedrske varnosti v 2018.

V zvezi s tem je nastopil tudi veleposlanik Andrej Benedejčič, stalni predstavnik Slovenije pri mednarodnih organizacijah na Dunaju, ki je izpostavil, da Slovenija kot država s celovitim civilnim jedrskim programom ni zainteresirana samo za vprašanja povezana z varnostjo pred sevanji, temveč posebno pozornost namenja tudi aktivnostim Agencije na področju jedrske varnosti. V tem kontekstu Slovenija nadaljuje z implementacijo celovitega akcijskega načrta ukrepov na podlagi naukov po nesreči v Fukušimi, prav tako uporablja druge vire s ciljem krepitve jedrske varnosti nuklearke v Krškem. Veleposlanik Benedejčič je prav tako izpostavil, da analize operativnih dogodkov in učenje iz omenjenih analiz bistveno prispeva k zmanjševanju možnosti izrednih dogodkov. V tem kontekstu je obvestil, da je slovenska stran v sodelovanju z IAEA v februarju 2018 organizirala posebno delavnico o analizi temeljnih vzrokov, ki je bila ena od sedmih, ki jih je lansko leto organizirala Agencija z namenom okrepitve operativne varnosti jedrskih objektov.

Ob robu zasedanja Sveta guvernerjev IAEA bo 6. marca potekal tudi posebni dogodek IAEA, ki bo namenjen obeležitvi mednarodnega dneva žensk. Na dogodku bodo tri uveljavljene znanstvenice na jedrskem področju predstavile svoje izkušnje in izzive, s katerimi so se kot ženske soočale na omenjenem področju in svoji poti k uspehu. Slovenija je aktivna pri promociji krepitve enakosti spolov in močnejše zastopanosti žensk znotraj IAEA ter poleg ZDA in Kostarike tudi ena od soustanoviteljic voditeljske mreže šampionov za enakost spolov na Dunaju.

Svet guvernerjev IAEA bo v okviru zasedanja obravnaval tudi letno poročilo generalnega direktorja o jedrski tehnologiji.  Razprava bo osredotočena tudi na zadnje poročilo IAEA o implementaciji jedrskih zavez Irana iz celovitega skupnega akcijskega načrta (JCPOA), uporabo nadzornih ukrepov v Demokratični ljudski republiki Koreji ter izvajanje sporazuma o nadzornih ukrepih NPT v Sirski arabski republiki.