Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
29.11.2018  

Slovenija je aktivno angažirana v naporih za zagotovitev varne in zanesljive jedrske energije

Dunaj, 29. november 2018 – V okviru ministrskega segmenta Konference o jedrski znanosti in tehnologiji je danes nastopil vodja slovenske delegacije, veleposlanik Andrej Benedejčič, ki je predstavil slovenski angažma na področja jedrske znanosti, tehnologije in inovacij v kontekstu njihovega prispevanja k uresničevanju trajnostnega razvoja in varovanja okolja.

Veleposlanik Benedejčič je poudaril, da Slovenija ostaja aktivno angažirana v naporih za zagotovitev varne, zanesljive in dostopne jedrske energije, kot pomembnega gradnika za učinkovito naslavljanje izzivov podnebnih sprememb, predvsem zniževanja izpustov ogljikovega dioksida v okolje in stabilizacije povprečne globalne temperature. Omenjeni izziv zahteva takojšnje ukrepanje ter uporabo trenutnega znanja in obstoječe preizkušene jedrske tehnologije.

V nadaljevanju je naslovil pomembno področje raziskav, ki so usmerjene v zagotavljanje izboljšane varnosti uporabe jedrske energije. Na tem področju beležimo veliko znanstvenih študij, ki so bile izvedene s ciljem podrobnejšega razumevanja večjih jedrskih nesreč. Cilj omenjenih raziskav je razviti natančne metode in predstavitve modifikacij, ki prispevajo k zniževanju verjetnosti za nesreče z obsežnimi posledicami za okolje. V tem kontekstu je veleposlanik Benedejčič predstavil prispevek Instituta Jožef Stefan k omejenim naporom, predvsem na področju razvoja in uporabe naprednih računalniških modelov in simulacijskih orodij, staranja in varnosti kritičnih komponent jedrskih objektov ter verjetnostnih varnostih analiz.

Na koncu je izpostavil, da Slovenija posebej prepoznava koristi jedrske znanosti in tehnologije na področjih zdravja, prehranske varnosti in voda. V tem kontekstu je predstavil raziskovalne dejavnosti v okviru ostalih slovenskih institucij, posebej tistih, ki jih izvaja Kmetijski inštitut Slovenije.

Ministrska konferenca o jedrski znanosti in tehnologiji, ki poteka od 28. do 30. novembra na Dunaju je osredotočena na naslavljanje sedanjih in nastajajočih razvojnih izzivov. Sestavljena je iz ministrskega segmenta, ki je namenjen nacionalnim govorom vodij delegacij ter znanstvenega in tehničnega dela, ki poteka v okviru panelnih razprav namenjenih izmenjavi mnenj med oblikovalci politik, predstavniki akademske sfere in tehničnimi strokovnjaki o vlogi jedrske znanosti, tehnologije in aplikacij na področjih prehranske varnosti in kmetijstva, človekovega zdravja, voda, podnebnih sprememb in industrije. Ena izmed panelnih razprav bo namenjena tudi vprašanju vloge žensk na področju jedrske znanosti in tehnologije. Na začetku zasedanja so države sprejele tudi ministrsko deklaracijo, ki izpostavlja velik potencial jedrske znanosti in tehnologije za izboljšanje življenj ljudi po svetu.