Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
19.09.2018  

Slovenija ostaja zavezana ohranjanju robustnega in učinkovitega sistema nadzornih ukrepov IAEA

Dunaj, 19. september 2018 - V okviru splošne razprave 62. zasedanja Generalne konference Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) je danes nastopil vodja slovenske delegacije, veleposlanik Andrej Benedejčič, ki je predstavil slovenska stališča do aktualnih zadev IAEA, prav tako izpostavil ključne aktivnosti Slovenije v zadnjem letu na področju jedrske energije.

V zvezi z aktivnostmi na nacionalni ravni je kot ključno izpostavil sprejem novega Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, s katerim je Slovenija uskladila domačo zakonodajo z zadnjim razvojem standardov na področju radiološke zaščite. Nadalje je obvestil, da je Slovenija nadaljevala z implementacijo izboljšav kot izhajajo iz slovenskega post-fukushimskega akcijskega načrta, ki vključuje ukrepe za nadaljnjo krepitev varnosti delovanja jedrske elektrarne v Krškem. Potrdil je, da slednja nadaljuje s stabilnim delovanjem ter da ostaja eden izmed ključnih virov energije v Sloveniji. V zvezi s projektom vzpostavitve suhega skladišča izrabljenega jedrskega goriva je povedal, da je cilj njegova izgradnja v letu 2019 ter začetek obratovanja v letu 2020.

Veleposlanik Benedejčič je sicer v svojem nastopu izpostavil, da sistem nadzornih ukrepov IAEA, kot ključni steber globalnega neproliferacijskega režima, ostaja nepogrešljiv pri naslavljanju sodobnih varnostnih izzivov. Potrdil je, da Slovenija ostaja močna podpornica IAEA v njenih prizadevanjih za ohranjanje robustnega in učinkovitega verifikacijskega režima.

Ena izmed ključnih nalog, ki je bila zaupana Agenciji je spremljanje implementacije Celovitega skupnega akcijskega načrta (JCPOA). V tem kontekstu je potrdil nadaljnjo podporo Slovenije njegovi implementaciji, ob hkratnem pomenu, da Iran nadaljuje s striktno implementacijo svojih jedrskih zavez ter tesnim sodelovanjem z IAEA. Izpostavil je tudi kontinuirano podporo Slovenije mandatu IAEA glede verifikacije in spremljanja implementacije akcijskega načrta.

Veleposlanik Benedejčič je nadalje ocenil, da so nedavni pogovori na visoki ravni med Republiko Korejo in Severno Korejo, prav tako srečanje med predsednikoma ZDA in Severne Koreje ustvarili pozitivni momentum, ki lahko pomembno prispeva k normalizaciji razmer na Korejskem polotoku. Pomembno je, da Severna Koreja resno pristopi k pogajanjem, ki bodo vodila k njenemu ponovnemu spoštovanju mednarodnih zavez ter njeni popolni, preverljivi in dokončni denuklearizaciji.

Glede programa tehničnega sodelovanja IAEA je izpostavil, da slednji ostaja eden izmed njenih ključnih programov, s katerim državam članicam zagotavlja uporabo jedrskih tehnik na varen način. Program mora ostati dostopen vsem državam članicam IAEA, prav tako je pomembno, da IAEA ohranja raznovrstnost projektov tehničnega sodelovanja, med njimi tudi tiste, ki naslavljajo tehnološko bolj zahtevna področja, kot na primer jedrsko varnost in tehnologijo. Slovenija je omenjeni program vedno podpirala, tudi z organizacijo različnih usposabljanj za raziskovalce in znanstvenike iz drugih držav.

Na koncu je veleposlanik Benedejčič povedal, da Slovenija pomembno pozornost namenja tudi področju jedrskega varovanja. Kot članica Kontaktne skupine za jedrsko varovanje se je pred kratkim pridružila njenima dvema iniciativa in sicer glede okrepitve varnosti visokoaktivnih zaprtih radioaktivnih virov ter boja proti tihotapljenju z jedrskim materialom. Pohvalil je tudi angažma IAEA pri ohranjanju dialoga na področju jedrskega varovanja z drugimi mednarodnimi organizacijami, posebej Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). V tem kontekstu se je zahvalil Sekretariatu IAEA za sodelovanje na zasedanju Foruma za varnostno sodelovanje OVSE 23. maja letos, to je v času slovenskega predsedovanja temu pomembnemu organu organizacije, ki je bilo namenjeno obravnavi stanja in izzivov na področju jedrskega varovanja v regiji OVSE, kjer se nahaja večina svetovnih jedrskih objektov.

Na dnevnem redu Generalne konference bodo tudi volitve v Svet guvernerjev IAEA za obdobje 2018-2020. Slovenija, ki je bila leta 2016 izvoljena za članico 35-članskega Sveta guvernerjev IAEA za obdobje dveh let bo po koncu tega zasedanja Generalne konference zaključila svoj mandat v njem, kjer jo je zastopal veleposlanik Benedejčič, v tem letu tudi v funkciji podpredsedujočega tega ključnega organa IAEA.