Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
17.09.2018  

Začetek 62. zasedanja Generalne konference IAEA

Dunaj, 17. september 2018 – Danes se je začelo 62. zasedanje Generalne konference mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA). Delegacijo Slovenije na Generalni konferenci vodi veleposlanik Andrej Benedejčič, udeležujeta pa se jo tudi direktor Uprave RS za jedrsko varnost dr. Andrej Stritar in direktor Agencije za radioaktivne odpadke mag. Sandi Viršek.

Države članice IAEA bodo v okviru celotedenskega zasedanja Generalne konference obravnavale poročila o jedrski varnosti, jedrskem varovanju, jedrski tehnologiji, aktivnostih na področju tehničnega sodelovanja, o izvajanju sporazumov o nadzornih ukrepih, izvajanju NPT sporazuma o nadzornih ukrepih v Demokratični ljudski republiki Koreji ter izvajanju IAEA nadzornih ukrepov na Bližnjem vzhodu. Generalna konferenca bo na zasedanju potrdila tudi proračun IAEA za leto 2019. V okviru splošne razprave bo sodelovala tudi Republika Slovenija.

Na dnevnem redu Generalne konference bodo tudi volitve v Svet guvernerjev IAEA za obdobje 2018-2020. Slovenija, ki je bila leta 2016 izvoljena za članico 35-članskega Sveta guvernerjev IAEA za obdobje dveh let bo po koncu tega zasedanja Generalne konference zaključila svoj mandat v njem, kjer jo je zastopal veleposlanik Benedejčič, v tem letu tudi v funkciji podpredsedujočega tega ključnega organa IAEA.

Vzporedno z zasedanjem Generalne konference bo 18. in 19. septembra potekalo zasedanje znanstvenega foruma. Glavna tema letošnjega zasedanja bo " Uporaba jedrske tehnologije pri blaženju, spremljanju in prilagajanju podnebnim spremembam." Zasedanje Generalne konference IAEA se bo zaključilo 21. septembra, ko bo na dnevnem redu sprejem resolucij in odločitev o tematikah obravnavanih na letošnji konferenci.