Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
18.07.2018  

Slovenija uspešno zaključila predsedovanje OVSE Forumu za varnostno sodelovanje

Dunaj, 18. julij 2018 – Danes je potekala zaključna seja Foruma za varnostno sodelovanje Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) pod slovenskim predsedovanjem. Slovenija si je v času svojega predsedovanja prizadevala obnoviti zaupanje v regiji OVSE in spodbuditi dialog med sodelujočimi državami. Predstavniki delegacij so se Sloveniji zahvalili za odlično vodenje dela Foruma med enim najbolj kompleksnih in vsebinsko bogatih predsedovanj.

Veleposlanik Andrej Benedejčič, stalni predstavnik Slovenije pri mednarodnih organizacijah na Dunaju, je kot predsedujoči Forumu predstavil aktivnosti Slovenije med predsedovanjem, ki so segale od organizacije rednih zasedanj do gostitve letnih konferenc.

Ena izmed osrednjih tem slovenskega predsedovanja je bila vloga žensk v varnostnih procesih, ki jo je Slovenija integrirala v vse svoje aktivnosti. Pri tem si je Slovenija prizadevala tudi za enakovredno zastopanost spolov pri sestavi panelov, v povprečju je bilo 42% gostov ženskega spola. Poleg tega je bila ena izmed sej Foruma posvečena razpravi o implementaciji Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov o ženskah, miru in varnosti.

Seja o ukrepih za izgradnjo varnosti in zaupanja ter nadzoru nad oborožitvijo je bila zelo dobro sprejeta, saj je mnogo delegacij poudarilo, da je šlo za najboljši varnostni dialog po dolgem času. Uspeh seje gre pripisati predvsem nastopom akademikov, med njimi tudi dr. Iztoku Prezlju s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Veleposlanik Benedejčič je nato izpostavil varnostni dialog o nadzoru nad izvozom in deaktivacijo osebnega in lahkega orožja (SALW), ki je opozoril na pomen sodelovanja med EU, Wassenaarskim aranžmajem in OVSE pri reševanju problematike nenadzorovanega širjenja SALW.

Slovensko predsedstvo je več pozornosti posvetilo Jugovzhodni Evropi in organiziralo dve seji na temo regionalnega vojaškega sodelovanja na Zahodnem Balkanu in prispevka KFOR k stabilnosti v regiji. Poleg močnega slovenskega angažmaja v KFOR je bilo izpostavljeno tudi slovensko sodelovanje v regionalnih iniciativah, kot so Večnacionalne sile kopenske vojske (MLF) in Balkanske zdravstvene namenske sile (BMTF).

Jedrsko varovanje je tema izrednega pomena za OVSE, saj se v sodelujočih državah nahaja velika večina jedrskih reaktorjev na svetu. Na varnostnem dialogu posvečenem jedrski varnosti je nastopil tudi direktor Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost, dr. Andrej Stritar, ki je predstavil ključne elemente jedrskega varovanja nuklearke v Krškem. To je najbrž edina jedrska elektrarna, ki se je kadarkoli nahajala sredi vojnega območja.

Problematika protipehotnih min je vse bolj pereča, saj število žrtev min iz leta v leto narašča, zato je bila ena izmed sej Foruma posvečena vlogi protiminskega delovanja v vseh fazah konfliktov. Zasedanje je bilo organizirano tudi v luči 20-letnice delovanja ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti, zato je kot govorec nastopil direktor ITF, veleposlanik Tomaž Lovrenčič.

Posebna seja, s katero je OVSE obeležil stoletnico konca Prve svetovne vojne, je predstavljala enega izmed osrednjih dogodkov slovenskega predsedovanja Forumu. Kot gostujoči govorec je nastopil dr. Božo Repe, ki je izpostavil, da je poglavitna razlika med današnjim in takratnim časom ta, da danes obstajajo mednarodni mehanizmi, ki lahko preprečijo novo katastrofo, zato je pomen organizacij kot je OVSE toliko večji.

Poleg tega je Slovenija v sodelovanju z Italijo, kot predsedujočo OVSE, organizirala dve skupni zasedanji Foruma in Stalnega sveta OVSE, ki sta se osredotočili na pregled napredka pri strukturnem dialogu in stanje varnosti v Sredozemlju. Na zadnjem je nastopil tudi kapitan bojne ladje Boris Geršak, poveljnik slovenske mornarice, saj je Slovenija z večnamensko ladjo "Triglav" že večkrat sodelovala v varnostnih operacijah v Sredozemlju. 

Med drugim je Slovenija kot predsedujoča Forumu sodelovala tudi pri Letni varnostni pregledni konferenci in gostila Letno razpravo o implementaciji Kodeksa ravnanja o politično-vojaških vidikih varnosti, ki predstavlja enega temeljnih normativnih dokumentov OVSE. V zvezi s tem je Slovenija organizirala tudi panelno razpravo o izzivih, ki jih predstavljajo zasebna vojaška in varnostna podjetja.

Veleposlanik Benedejčič je izpostavil, da dogajanje v Ukrajini predstavlja eno izmed glavnih tem razprave v Forumu. Te razprave ponujajo dragoceno priložnost za odkrito izmenjavo mnenj med sodelujočimi državami, zato smo lahko prepričani, da bo kljub vsem izzivom Forum še naprej znatno prispeval prizadevanjem za zmanjšanje napetosti in spodbujanju sodelovanja v regiji OVSE.

Na koncu je veleposlanik Benedejčič stalni predstavnici Švedske pri OVSE, veleposlanici Ulriki Funered, predal simbola predsedujočega FSC, bič in rešilni obroč, ter zagotovil podporo Slovenije prihajajočemu švedskemu predsedstvu. Predal ji je tudi darilo, repliko slavne skodelice s "Kofetarice" slovenske slikarke Ivane Kobilice, ki bo švedski veleposlanici pomagala pri bodočih neformalnih konzultacijah.