Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
11.07.2018  

Slovenski prispevek k varnosti v Sredozemlju izpostavljen na posebnem zasedanju OVSE

Dunaj, 11. julij 2018 -  Forum za varnostno sodelovanje in Stalni svet Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) sta na današnjem skupnem zasedanju obravnavala varnost v njeni južni regiji. Slovenija in Italija, ki trenutno predsedujeta obema ključnima telesoma organizacije, sta s to posebno sejo opozorili na varnostne izzive v Sredozemlju, predvsem v luči migracijskih tokov in boja proti trgovini z ljudmi.  V tej luči je bila še posebej izpostavljena operacije EUNAVFOR MED Sophia, pri kateri že od začetka sodeluje tudi Slovenija z večnamensko ladjo "Triglav".

Veleposlanik Andrej Benedejčič, slovenski stalni predstavnik in predsedujoči Forumu za varnostno sodelovanje je uvodoma izpostavil, da izvedba zasedanja nazorno dokazuje, da Slovenija in Italija nista le dobri sosedi, temveč tudi sodelujoči državi, ki se zavedata posebnega pomena varnosti v južni regiji OVSE. Slovenija, kot sredozemska država, pripisuje velik pomen reševanju izzivov, ki spremljajo begunske in migracijske tokove.  Zato znotraj OVSE aktivno podpira napore, da se jih naslavlja večdimenzionalno – kar je tudi pristop, ki so ga sodelujoče države sprejele z odločitvijo Ministrskega sveta o migracijah leta 2005 v Ljubljani, ko je organizaciji predsedovala Slovenija.

Veleposlanik Alessandro Azzoni, italijanski stalni predstavnik in predsedujoči Stalnemu svetu OVSE, pa je v svojem nagovoru izpostavil izziv, ki ga za evropsko varnost predstavljajo mešani migracijski tokovi, ki potekajo čez Sredozemlje. Sodelujoče države so varnost v Sredozemlju povezale z varnostjo v Evropi že leta 1975, ko je bil sprejet temeljni dokument OVSE - Helsinška sklepna listina. Boj proti trgovini z ljudmi je eno izmed področij kjer je OVSE zelo dejaven, poleg tega pa je to tudi ena izmed glavnih nalog operacije EUNAVFOR MED Sophia, ki je trenutno največja mednarodna operacija EU.

Predstavnike sodelujočih držav OVSE je zato nagovoril kapitan bojne ladje Boris Geršak, poveljnik slovenske mornarice, saj Slovenija sodeluje v operaciji Sophia od samega začetka, kjer je že dvakrat sodelovala z večnamensko ladjo "Triglav".  Slednja je vidno prispevala v boju proti tihotapljenju in trgovini z ljudmi in reševanju življenj na morju, ponovno pa se bo operaciji priključil letošnjega avgusta. Poleg tega so pripadniki Slovenske vojske sodelovali v poveljstvu na operativni in ravni sil od samega začetka operacije.

Izpostavil je, da je regionalno sodelovanje temeljnega pomena in lahko pozitivno vpliva na globalno varnost. Pri tem je izpostavil iniciativo ADRION, v kateri sodelujejo Albanija, Črna gora, Grčija, Hrvaška, Italija in Slovenija z namenom skupnega naslavljanja izzivov v jadransko-jonskem prostoru. Slovenija čuti velik interes in odgovornost pri ohranjanju stabilnosti in varnosti v Sredozemlju, zato se je slovenska vlada že leta 2013 odločila sodelovati v italijanski operaciji "Mare Nostrum", ki je predstavljala prvi odgovor na vse bolj pereče humanitarne in varnostne izzive v južni regiji OVSE. Iz istih razlogov se je Slovenija dve leti kasneje na samem začetku pridružila operaciji Sophia, kjer še vedno aktivno sodeluje.  Slovenija je prepričana, da so potrebni skupni napori pri zagotavljanju varnosti v Sredozemlju, saj "ni pomembna velikost, temveč pripravljenost in sposobnost pomagati."

Na skupnem zasedanju je kot govorec nastopil tudi glavni vojaški pomočnik poveljnika operacije EUNAVFOR MED Sophia, kapitan Ettore Socci. Sodelujočim državam je predstavil na kakšen način operacija izpolnjuje svoj mandat, ki obsega boj proti tihotapljenju in trgovini z ljudmi, reševanje človeških življenj, izgradnja zmogljivosti libijske mornarice in obalne straže ter implementacija embarga nad uvozom orožja v Libijo. Opisal je prispevke držav članic EU k operaciji, med njimi tudi slovensko sodelovanje z večnamensko ladjo "Triglav". Izpostavil je tudi pomen integracije vidika enakosti spolov v operacijo.  Slednji bo z letošnjim septembrom vključen tudi v usposabljanje libijske obalne straže in mornarice.

Helsinška sklepna listina predvideva poglobljeno sodelovanje OVSE z mediteranskimi državami. Na zasedanju je zato nastopila tudi dr. Assia Bensalah Alaoui, posebna veleposlanica maroškega kralja, Mohameda VI..  Predstavnikom sodelujočih držav je prestavila pogled Maroka, kot mediteranskega partnerja za sodelovanje OVSE na številne izzive v regiji.  Pri tem je izpostavila potrebo po tem, da se izognemo kulturnim delitvam in polarizaciji ter poskušamo izzive preseči tudi s pomočjo medsebojne mediacije.   V zvezi s tem je izpostavila skupno maroško-špansko pobudo, ki je usmerjena na usposabljanje lokalnih mediatorjev v Sredozemlju.  Potrebno se je boriti tudi proti radikalizaciji, kjer je vloga žensk ključna.