Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
20.06.2018  

Forum za varnostno sodelovanje OVSE o primerih uspešnega regionalnega vojaškega sodelovanja

Dunaj, 20. junij 2018 -  Forum za varnostno sodelovanje Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), ki mu letos predseduje Slovenija, je na današnjem rednem zasedanju obravnaval primere uspešnega vojaškega sodelovanja na alpsko-jadranskem območju.  Posebej so bile izpostavljene Večnacionalne sile kopenske vojske, v kateri že dvajset let sodelujejo Slovenija, Italija in Madžarska, ter Balkanske zdravstvene namenske sile, ki so bile ustanovljene pred sedmimi leti.  Predstavljen je bil tudi projekt spodbujanje enakosti spolov v oboroženih silah držav Zahodnega Balkana.  Na zasedanju je bilo večkrat poudarjeno, da regionalno sodelovanje na vojaškem področju močno prispeva h krepitvi stabilnosti v Jugovzhodni Evropi, ki je ena o prioritetnih regij za OVSE.

Veleposlanik Andrej Benedejčič, stalni predstavnik Slovenije pri OVSE in predsedujoči Foruma, je uvodoma izpostavil, da razprava predstavlja nadaljevanje prizadevanj slovenske strani, da s spodbujanjem dialoga prispeva k povečanju medsebojnega zaupanja med sodelujočimi državami.  V zvezi s tem je tudi poudaril, da je Jugovzhodna Evropo regija strateškega pomena tako za Slovenijo, kot tudi za OVSE, ki ima tam še vedno skoraj polovico svojih terenskih misij.  Boljše zavedanje o sodelovanju na vojaškem področju, ki se tam razvija, je zato pomembno tudi za organizacijo in njene članice.  Posebej vzpodbudno pa je to, da se je to sodelovanje razširilo tudi na področje enakosti spolov.  

Kot gostujoči govornik je na zasedanju Foruma najprej nastopil generalmajor Lorenzo D'Addario iz generalštaba italijanske vojske in predsedujoči politično-vojaški usmerjevalni skupini Večnacionalnih sil kopenske vojske (Multinational Land Force – MLF). Pojasnil je, da je MLF pobuda obrambnih sil Madžarske, Italije in Slovenije in predstavlja izjemen primer vojaške integracije, interoperabilnosti in sodelovanja med državami na vojaškem področju. Sile MLF so bile v preteklosti že razmeščene na Kosovu in v Afganistanu, trenutno pa so dejavne v Libanonu v operaciji UNIFIL. MLF predstavlja pozitiven primer uspešnega združevanja sil v Evropi, ki lahko nudi podporo za potrebe skupne varnostne in obrambne politike EU ali pomaga pri izpolnjevanju zavez NATO.  Posebej je zadovoljen nad tem, da jih lahko predstavi ravno v letu, ko obeležujejo 20. obletnico svoje ustanovitve.

Predstavnike sodelujočih držav OVSE je nagovoril tudi Krste Malinkovski iz makedonskega Ministrstva za obrambo in predsedujoči Usmerjevalnemu odboru Balkanskih zdravstvenih namenskih sil (Balkan Medical Task Force - BMTF).   Izpostavil je, da gre regionalno iniciativo iz leta 2011, v kateri sodelujejo oborožene sile Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije, Slovenije in Srbije.  Ustanovljene so bile z namenom učinkovitega nudenja pomoči in nujne medicinske oskrbe civilnemu prebivalstvu ob naravnih katastrofah, saj so države Zahodnega Balkana močno izpostavljene nevarnostim poplav in potresov.   Predstavitev je dopolnil Gregor Zupan iz Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, ki je poudaril, da lahko BMTF prispeva tudi k mednarodnim operacijam in misijam EU, OZN in NATO. Vzpostavitev in delovanje BMTF sporoča, da je Zahodni Balkan s pomočjo regionalnega sodelovanja pripravljen narediti korak naprej za boljšo in uspešnejšo prihodnost regije.

Na dogodku je sodelovala tudi Bojana Balon, koordinatorka Centra Jugovzhodne in Vzhodne Evrope za izmenjavo informacij pri nadzoru osebnega in lahkega orožja (Southern Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the control of SALW – SEESAC). Predstavila je rezultate projekta "Enakost spolov v oboroženih silah Zahodnega Balkana", ki ga je SEESAC izvajal v tesnem sodelovanju z ministrstvi za obrambo in oboroženimi silami Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije in Makedonije. Projekt je s pomočjo edinstvenih regionalnih platform identificiral vrzeli in oblikoval praktične rešitve za spodbujanje enakosti spolov v oboroženih silah držav Zahodnega Balkana. Projekt je temeljil na predpostavki, da institucije delujejo bolj učinkovito, če odražajo strukturo družbe kateri služijo. To je neposredno prispevalo k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in pripomoglo k praktičnemu izvajanju Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1325 o ženskah, miru in varnosti.