Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
04.06.2018  

Slovenija je zanesljiv partner pri krepitvi programa tehničnega sodelovanja IAEA

Dunaj, 4. junij 2018 – V okviru junijskega zasedanja Sveta guvernerjev IAEA je bilo danes obravnavano poročilo generalnega direktorja o pregledu ključnih dosežkov Agencije na področju tehničnega sodelovanja v letu 2017.

V zvezi s tem je nastopil tudi veleposlanik Andrej Benedejčič, guverner Republike Slovenije v Svetu guvernerjev IAEA. Izrazil je podporo Slovenije aktivnemu angažmaju IAEA v globalnem razvojnem dialogu in njenim naporom pri krepitvi ozaveščenosti o pomenu prispevka jedrske znanosti in tehnologije k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

Svet guvernerjev IAEA je obvestil, da je Slovenija v celoti in pravočasno vplačala svoj finančni prispevek v Sklad za tehnično sodelovanje za leto 2018. Izrazil je pričakovanje, da bodo tudi ostale države na isti način implementirale svoje obveznosti. Izpostavil je pomen dostopa vseh držav članic IAEA do programa tehničnega sodelovanja, vključno preko Sklada za tehnično sodelovanje. Obvestil je tudi, da bosta skupaj z veleposlanikom Maroka Bouchaaro, s katerim sta bila marca imenovana za kofacilitatorja računskega mehanizma IAEA, nadaljevala s posvetovanji s predstavniki držav članic in regionalnimi skupinami glede možnih načinov za okrepitev Sklada za tehnično sodelovanje, kot ključnega vira za financiranje projektov Agencije.

V zvezi s ključnimi aktivnostmi Slovenije v okviru IAEA programa tehničnega sodelovanja je potrdil nadaljnjo podporo slovenske strani njegovi implementaciji skozi organizacijo delavnic, usposabljanj, srečanj in podobnih tovrstnih aktivnosti. V tem kontekstu je obvestil, da je Slovenija v lanskem letu organizirala dve nacionalni in dve regionalni delavnici ter eno mednarodno srečanje. Ena od delavnic, ki je omenjena tudi v poročilu generalnega direktorja IAEA je bila namenjena predstavnikom uprav za jedrsko varnost in se osredotočala na deljenje dobrih praks pri izvajanju pregleda implementacije zahtev glede varstva pred sevanji v zdravstvu.

Veleposlanik Benedejčič je prav tako izpostavil, da se je Slovenija v lanskem letu pozitivno odzvala na 17 zaprosil za potrebe usposabljanj, ki jih je prejela s strani Bosne in Hercegovine, Črne gore, Čila, Filipinov, Južne Afrike, Hrvaške, Kazahstana, Kuvajta, Tunizije in Zimbabveja. Slovenski eksperti so v lanskem letu sodelovali na 20 dogodkih v obliki misij, delavnic in tečajev v podporo aktivnostim tehničnega sodelovanja v članicah IAEA.

V zaključku je Sekretariat IAEA spodbudil k osredotočenju na ključne nosilce, ki bodo omogočili bolj sistematično vključevanje vidika enakosti spolov v aktivnosti tehničnega sodelovanja IAEA ter okrepitev sodelovanja žensk v programu tehničnega sodelovanja kot takem.