Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
04.06.2018  

Slovenija izpostavila pomen bolj sistematičnega vključevanja vidika enakosti spolov v programe in projekte IAEA

Dunaj, 4. junij 2018 – Danes se je začelo redno junijsko zasedanje Sveta guvernerjev IAEA. V ospredju zasedanja je bila razprava o poročilu generalnega direktorja o pregledu aktivnosti Agencije na vseh njenih ključnih področjih v letu 2017.

V zvezi s tem je nastopil tudi veleposlanik Andrej Benedejčič, guverner Republike Slovenije v Svetu guvernerjev IAEA, ki je izrazil podporo dosedanjim naporom Agencije pri krepitvi zastopanosti žensk med svojimi zaposlenimi, vključno na visokih vodstvenih položajih.  Hkrati je vodstvo Agencije spodbudil k nadaljnjim konkretnim korakom, ki bodo prispevali k bolj sistematičnemu vključevanju vidika enakosti spolov v programe in projekte IAEA ter k izboljšanju zaposlovalne politike znotraj Agencije. 

Veleposlanik Benedejčič je nadalje potrdil, da bo jedrska energija tudi v prihodnje ostala sestavni del slovenskega nacionalnega energetskega koncepta. V zvezi s tem je izpostavil, da proces podaljšanja življenjske dobe obratovanja jedrske elektrarne Krško do leta 2043 poteka v skladu z načrti. Člane Sveta guvernerjev IAEA je obvestil o projektu vzpostavitve suhega skladišča izrabljenega jedrskega goriva, kjer je cilj njegova izgradnja v letu 2019 ter začetek obratovanja v letu 2021. 

Obvestil je tudi, da je edina misija EPREV, ki jo Agencija izvedla v lanskem letu potekala v Sloveniji. Misija, katere glavni cilj je bila izvedba neodvisnega in celovitega pregleda pripravljenost države na jedrsko in radiološko nesrečo je potrdila dobro pripravljenost Slovenije na morebitno takšno situacijo. Strokovnjaki IAEA so poleg identifikacije obstoječih dobrih praks oblikovali tudi dodatna priporočila, ki bodo implementirana skozi akcijski načrt, ki je bil tudi že oblikovan. Veleposlanik Benedejčič je Svet guvernerjev IAEA seznanil z zaključki misije OSART, ki jo je Agencija v Sloveniji prav tako izvedla v lanskem letu. Nuklearka v  Krškem je med tistimi jedrskimi elektrarnami na svetu, ki je takšno misijo do sedaj gostila največkrat. Misija IAEA se je rezultirala v  4 priporočilih in 16 dodatnih sugestijah, ki jih namerava uprava elektrarne v Krškem implementirati pred ponovnim obiskom misije v letu 2019.

Svet guvernerjev IAEA bo v okviru zasedanja obravnaval tudi poročilo generalnega direktorja o pregledu ključnih dosežkov Agencije na področju tehničnega sodelovanja v letu 2017 ter odločal o proračunu IAEA za 2019. Razprava bo osredotočena tudi na zadnje poročilo IAEA o implementaciji jedrskih zavez Irana iz celovitega skupnega akcijskega načrta (JCPOA), ki bo prvo po izstopu ZDA iz iranskega jedrskega sporazuma, uporabo nadzornih ukrepov v Demokratični ljudski republiki Koreji in izvajanje sporazuma o nadzornih ukrepih NPT v Sirski arabski republiki. Svet bo v okviru zasedanja obravnaval tudi agendo prihajajočega 62. zasedanja Generalne konference IAEA, ki bi potekala septembra letos.