Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
12.03.2018  

Slovenija podpira celostno politiko na področju drog

Dunaj, 12. marec 2018 – Danes se je začelo 61. zasedanje Komisije za narkotične droge.  Delegacijo Republike Slovenije na zasedanju vodi veleposlanik Andrej Benedejčič, stalni predstavnik pri mednarodnih organizacijah na Dunaju. V ospredju letošnjega zasedanja so priprave na ministrski segment, ki bo potekal prihodnje leto v okviru 62. zasedanja Komisije za droge.

Dunaj, 12. marec 2018 – Danes se je začelo 61. zasedanje Komisije za narkotične droge.  Delegacijo Republike Slovenije na zasedanju vodi veleposlanik Andrej Benedejčič, stalni predstavnik pri mednarodnih organizacijah na Dunaju. V ospredju letošnjega zasedanja so priprave na ministrski segment, ki bo potekal prihodnje leto v okviru 62. zasedanja Komisije za droge.

V današnjem nastopu v okviru splošne razprave je veleposlanik Benedejčič izpostavil pomen celostne politike na področju drog, ki temelji na človekovih pravicah in zagotavljanju javnega zdravja skupaj s pravnim okvirom za dostop do kontroliranih snovi v zdravstvene in znanstvene namene. V tem kontekstu fleksibilnost treh Konvencij, ki urejajo področje prepovedanih drog ter univerzalni instrumenti s področja človekovih pravic, predstavljajo ustrezno osnovo za zagotovitev takšne politike. Slovenija prav tako podpira zaključke posebnega zasedanja Generalne skupščine OZN o svetovnem problemu drog, ki je potekalo leta 2016 v New Yorku (UNGASS2016) ter proces spremljanja njihove implementacije.

V kontekstu zmanjševanja povpraševanja in ponudbe prepovedanih drog v Sloveniji je veleposlanik Benedejčič predstavil glavne elemente Resolucije o nacionalnem programu na področju drog 2014-2020 in v tem kontekstu izpostavil akcijski načrt za dvoletno obdobje 2017-2018, v katerem so podrobneje opredeljeni načini ter konkretne naloge posameznih nosilcev za uresničitev ciljev nacionalnega programa na področju drog.

Posebej je izpostavil, da nacionalni program, vključno s substitucijskim zdravljenjem pomembno prispeva k zgodnjemu ozaveščanju uporabnikov prepovedanih drog in splošne javnosti o ukrepih za zaščito pred okužbo z virusom HIV. Članice Komisije za prepovedane droge je seznanil z zaključki strokovnega nadzora nad izvajanjem programa substitucijskega zdravljena v 18 centrih po Sloveniji, ki je potekal v 2016 in 2017.  Ocenjevalna skupina je predlagala nabor različnih izboljšav glede implementacije inovativnih pristopov, posebej v kontekstu novih psihotropnih substanc in odvisnosti od konoplje.

V Sloveniji v zadnjih letih vprašanje regulacije konoplje pridobiva pozornost širše javnosti in politike.  V tem kontekstu so bile sprožene različne iniciative, ki predvidevajo bolj liberalen dostop do konoplje tako v medicinske kot rekreacijske namene. Predlogi glede deregulacije konoplje na drugi strani zbujajo zadržke s strani ekspertov in oblikovalcev politik zaradi potencialnega povečanja uporabe konoplje in možnih negativnih zdravstvenih, socialnih in psihičnih posledic njene napačne uporabe, posebej med mladimi.
Obvestil je tudi o posebnem srečanju o tveganjih, priložnostih in izzivih regulacije uporabe konoplje v medicinske namene, ki ga je Ministrstvo za zdravje organiziralo aprila lani in na katerem so sodelovali predstavniki Urada OZN za droge in kriminal (UNODC), Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), Evropskega centra za droge in zasvojenosti (EMCDDA), Mednarodnega nadzornega sveta za droge (INCB) ter Avstrije, Češke republike in Nizozemske.

V okviru normativnega segmenta zasedanja Komisije bo v ospredju razprava o implementaciji ciljev in operativnih priporočil iz zaključnega dokumenta sprejetega v okviru posebnega zasedanja Generalne skupščine OZN o svetovnem problemu drog (UNGASS2016), prav tako bodo države govorile o uvrščanju psihotropnih snovi v sezname vezanih na Konvencije o prepovedanih drogah ter implementaciji politične deklaracije in akcijskega načrta iz leta 2009. V okviru operativnega segmenta se bo Komisija osredotočila na administrativna, proračunska in upravljavska vprašanja.