Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
08.03.2018  

Slovenija uspešno izvedla predsedovanje spomladanskemu zasedanju Sveta guvernerjev IAEA

Dunaj, 8. marec 2018 – Danes se je uspešno zaključilo redno spomladansko zasedanje Sveta guvernerjev IAEA, ki mu je predsedoval veleposlanik Andrej Benedejčič kot guverner Republike Slovenije. V okviru zasedanja je Svet guvernerjev IAEA potrdil sporazum o nadzornih ukrepih med Agencijo in Palestino, prav tako opravil razpravo iranskem jedrskem programu, položaju v Demokratični ljudski republiki Koreji in izvajanju sporazuma o nadzornih ukrepih Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja v Sirski arabski republiki.

Razprava je potekala tudi o jedrski varnosti in tehnologiji. Slovenija je v razpravi o jedrski varnosti Svet guvernerjev med drugim obvestila o zaključkih lanskoletnih preglednih misij IAEA, ki so preverile vse pomembne procese v jedrski elektrarni Krško ter presodile njihovo skladnost s standardi IAEA.

V okviru razprave o jedrski tehnologiji je naslovila novi energetski koncept Slovenije, ki je bil pred kratkim v sprejem posredovan Državnemu zboru Republike Slovenije. Predlog predvideva obratovanje jedrske elektrarne Krško do leta 2043, ob upoštevanju vseh varnostnih, tehničnih in okoljskih standardov in postopkov. Koncept pušča možnost uporabe jedrske energije tudi po tem letu, ob hkratnem upoštevanju političnih, ekonomskih in varnostnih aspektov ter vprašanja upravljanja z jedrskimi odpadki. Končna odločitev bo sprejeta na vključujoč način skozi javno razpravo. Slovenija je seznanila tudi o pripravah na izgradnjo suhega skladišča za izrabljeno jedrsko gorivo ter odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

V zaključku zasedanja Sveta guvernerjev IAEA in v luči današnjega praznovanja mednarodnega dneva žensk je pozvala Sekretariat IAEA k iskanju sinergij z ostalimi mednarodnimi organizacijami na Dunaju v kontekstu krepitve zastopanosti žensk med svojimi zaposlenimi. Mednarodne organizacije na Dunaju, kot so IAEA, CTBTO, UNIDO in OSCE imajo veliko skupnih točk. Predvsem je zanje značilno, da se ukvarjajo z vprašanji, ki so znanstveno in varnostno usmerjena in za katera je v preteklosti veljajo, da gre za tradicionalna področja, na katerih se angažirajo predvsem moški.

V tem kontekstu je menila, da iniciativa voditeljske mreže šampionov za enakost spolov, ki so jo lansko leto na Dunaju lansirale Slovenija, ZDA in Kostarika predstavlja uporabno platformo za izmenjavo izkušenj in dobrih praks med mednarodnimi organizacijami na Dunaju, ki lahko predstavljajo vir novih rešitev za napredek pri implementaciji njihovih akcijskih načrtov za enakost solov ter vključevanja enakosti spolov v vse njihove programe in aktivnosti.

Veleposlanik Andrej Benedejčič je bil sicer skupaj z veleposlanikom Maroka Lotfijem Bouchaaro v zaključku srečanja prav tako potrjen za facilitatorja računskega mehanizma IAEA. To pomeni, da bo v naslednjih mesecih izvedel posvetovanja s predstavniki držav članic glede možnih načinov za okrepitev Sklada IAEA za tehnično sodelovanje, ki je ključni vir financiranja projektov Agencije.