Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
08.12.2017  

Zaključek srečanja zunanjih ministrov OVSE na Dunaju

Dunaj, 8. december 2017 – Danes se je zaključilo 24. zasedanje Ministrskega sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, ki je predstavljalo sklepno dejanje avstrijskega predsedovanja organizaciji v letu 2017. Slovensko delegacijo je vodil minister za zunanje zadeve Karl Erjavec.

Na zasedanju Ministrskega sveta OVSE so bile sprejete ministrske odločitve in deklaracije o nekaterih aktualnih vprašanjih, ki jih obravnava organizacija, med drugim o okrepitvi naporov OVSE za zmanjšanje tveganja konfliktov, ki izvira iz uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije, prizadevanj na področju boja proti trgovini z ljudmi, pri boju proti trgovini z otroci, vključno s spolnim izkoriščanjem otrok, o promociji gospodarske vključenosti v OVSE regiji. Potrjene so bile tudi odločitve o imenovanjih na vodilne položaje OVSE, ministrska izjava o pogajanjih v zvezi s Pridnjestrjem ter odločitev o osebnem in lahkem orožju ter skladiščenju konvencionalnega streliva.

Slovenija obžaluje, da ni bilo možno doseči soglasja pri odločitvi o preprečevanju nasilja nad ženskami, kateri je pripisovala posebej velik pomen. Kot je v svojem nastopu na plenarnem delu zasedanja poudaril minister Erjavec, je vprašanje zagotavljanja enakosti spolov, kot tudi aktivne vloge moških pri tem, izredno pomembno. Varnost je namreč neločljivo povezana z enakostjo spolov, zato mora ta tema ostati OVSE prioriteta tudi vnaprej.

Po druge strani pa slovenska stran pozdravlja sprejem odločitve na področju boja proti trgovini z ljudmi in spolnemu izkoriščanju otrok, kot tudi odločitve o osebnem in lahkem orožju ter skladiščenju konvencionalnega streliva.  Slednja je bila usklajena v okviru Foruma za varnostno sodelovanje, ki je poleg Stalnega sveta en od dveh ključnih organov OVSE.  Za Slovenijo je to pomembno tudi zato, ker bo temu forumu predsedovala sredi leta 2018, tematiko nadzora nad osebnim in lahkim orožju pa bo ena od njenih prioritet. 

Na zaključnem zasedanju Ministrskega sveta OVSE sta udeležence nagovorila tudi trenutni predsedujoči OVSE, avstrijski zunanji minister Kurz in prihodnji predsedujoči OVSE, italijanski zunanji minister Alfano. Predsedovanje OVSE bo namreč z začetkom prihodnjega leta prevzela Italija, ki bo naslednje, 25. zasedanje Ministrskega sveta OVSE, gostila 6. in 7. decembra 2018 v Milanu.