Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
06.12.2017  

Zaključek slovenskega predsedovanja Splošni delovni skupini Wassenaarskega aranžmaja

Dunaj, 6. decembra 2017 – Danes se je začelo letno plenarno zasedanje Wassenaarskega aranžmaja, ki je mednarodni režim za nadzor izvoza konvencionalnega orožja ter blaga in tehnologije z dvojno rabo. V uvodnem delu dogodka je navzoče nagovoril veleposlanik Andrej Benedejčič, stalni predstavnik pri mednarodnih organizacijah na Dunaju, kot predsedujoči Splošni delovni skupini aranžmaja.  Gre za ključni delovni organ, ki skozi leto skrbi za redni politični dialog med sodelujočimi državami, nadzoruje izvajanje določil aranžmaja in spremlja delo njegovih ekspertskih skupin.

Veleposlanik Benedejčič je navzoče spomnil, da je Slovenija v Wassenaarski aranžma vstopila decembra 2004, letos pa je prvič prevzela vodstveni položaj znotraj režima.  V okviru svojega angažmaja je imela slovenska stran dve prioriteti in sicer ohranitev konstruktivnega dialoga med vsemi 41 sodelujočimi državami in promocijo politike odprtih vrat za Wassenaarski aranžma.  V zvezi s tem je izrazil zadovoljstvo, da je bil v obeh primerih cilj dosežen.  Izmenjava mnenj v okviru predstavitev regionalnih pogledov je ostala ravno tako intenzivna kot v preteklosti, o njeni kakovosti pa priča dejstvo, da so se sodelujoče države odločile potrditi ista prioritetna področja za razpravo za prihodnje leto.  Kar se pa tiče možnih novih članstev je na zadnjem srečanju Splošne delovne skupine prišlo do zelo intenzivne in pozitivne izmenjave mnenj glede kandidature Indije, zaradi česar tudi predlaga, da se jo na plenarnem zasedanju povabi v članstvo.  Ob tem je tudi izrazil zadovoljstvo nad napredkom, ki ga je dosegla Črna gora v zadnjih dveh letih, o čemer priča tudi poročilo soporočevalcev za njen vstop v aranžma, med katerimi je poleg Bolgarije in Nemčije tudi Slovenija.  Upa, da bo ta država lahko kmalu sledila indijskemu zgledu.

Glede ostalih zadev je izpostavil krepitev sodelovanja z drugimi mednarodnimi organizacijami, pri čemer je izpostavil Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).  Izrazil je zadovoljstvo, da se je oktobrskega zasedanja Splošne delovne skupine udeležil direktor Centra OVSE za preprečevanje konfliktov, kar je pripomoglo k izmenjavi pomembnih izkušenj s področja nadzora nad osebnim in lahkim orožjem.  V zvezi s tem je navzočim zagotovil, da bo slovenska stran tudi v prihodnje skrbela za ohranitev takšnega dialoga, med drugim tudi leta 2018, ko bo predsedovala Forumu za varnostno sodelovanje OVSE.  Že zdaj je namreč dogovorjeno, da bo v okviru ene od rednih sej tega pomembnega organa OVSE nastopil tudi vodja Sekretariata Wassenaarskega aranžmaja.

V zaključku svojega nastopa je veleposlanik Benedejčič še izrazil zadovoljstvo nad tem, da se je v času slovenskega predsedovanja Splošni delovni skupini tudi Wassenaarski aranžma pridružil Mednarodni iniciativi za enakost spolov na Dunaju.  Slednjo so junija letos lansirale ZDA, Kostarika in Slovenija, doslej pa so se ji pridružili generalni direktor Urada ZN na Dunaju (UNOV) in izvršni direktor Urada ZN za droge in kriminal (UNODC), generalni direktor Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA),  izvršni sekretar Organizacija pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBTO), generalni direktor Organizacije ZN za industrijski razvoj (UNIDO) in novi generalni sekretar OVSE.  Pomembno je, da se tudi na ta način krepi vidnost Wassenaarskega aranžmaja in da se je tudi ta skozi osebni angažma vodje Sekretariata zavezal naporom za povečanje enakosti med ženskami in moškimi pri svojem delu.

V zaključku se je zahvalil članom Sekretariata za vso podporo skozi leto, naslednji predsedujoči Splošni delovni skupini v letu 2018, ki bo Slovaška, pa zaželel vso srečo.