Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
26.09.2017  

Slovenija prevzela predsedovanje Posvetovalni komisiji za odprte zračne prostore

Dunaj, 26. september 2017 – Danes je Slovenija z začetkom 74. zasedanja Posvetovalne komisije za odprte zračne prostore prevzela predsedovanje temu pomembnemu organu.  Otvoritveno srečanje zasedanja je v imenu slovenske strani vodil veleposlanik Andrej Benedejčič, stalni predstavnik Republike Slovenije pri mednarodnih organizacijah na Dunaju, ki bo funkcijo predsedujočega opravljal do zaključka slovenskega predsedovanja konec letošnjega leta.   

Posvetovalna komisija za odprte zračne prostore je izvršno telo Pogodbe o odprtih zračnih prostorih, ki je bila sklenjena s ciljem zagotovitve večje odprtosti in preglednosti vojaških dejavnosti na evro-atlantskem območju.  Slednje zagotavlja z vzpostavitvijo režima za neoborožene opazovalne lete, ki jih izvajajo države pogodbenice nad ozemlji drugih držav pogodbenic.  Kot takšna pogodba predstavlja enega od ključnih stebrov celovitega nadzora oborožitve v regiji od Vancouvra do Vladivostoka.  Poleg Dunajskega dokumenta, ki z izmenjavo vojaških informacij, sistemom inšpekcij in evalvacijskih dejavnosti zagotavlja zmanjševanje tveganja glede nenadnih vojaških aktivnosti, je pogodba tudi še zadnji delujoči mehanizem za krepitev zaupanja in varnosti v Evropi.

V okviru Posvetovalne komisije za odprte zračne prostore države pogodbenice obravnavajo vprašanja, ki se nanašajo na spoštovanje in izvajanje določb pogodbe ter skušajo razrešiti eventualne nejasnosti in razlike pri razlagah, ki se lahko pokažejo pri načinu njenega izvajanja.  Prav tako obravnavajo vse tehnične in administrativne ukrepe, ki so potrebni za nemoteno izvajanje pogodbe.  Sama pogodba je bila sicer podpisana leta 1992 v Helsinkih, veljati pa je začela leta 2002.  K pogodbi je do sedaj pristopilo 34 sodelujočih držav Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).  Slovenija je njena pogodbenica od leta 2004, zadnjič pa je Posvetovalni komisiji za odprte zračne prostore predsedovala leta 2006.