Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
13.09.2017  

Slovenija podpira cilj enake spolne zastopanosti v Sekretariatu IAEA

Dunaj, 13. september 2017 – Veleposlanik Andrej Benedejčič, guverner Republike Slovenije v Svetu guvernerjev IAEA, je danes v okviru obravnave poročile generalnega direktorja Yukiye Amana o zastopanosti žensk v Sekretariatu pozdravil napredek pri uresničevanju cilja enake zastopanosti žensk in moških med zaposlenimi.  Slovenska stran je še posebej zadovoljna s tem, da so leta 2016 ženske zasedale 29,4% visokih vodstvenih položajev, kar je najvišji delež doslej v zgodovini Agencije. V tem kontekstu je pohvalil generalnega direktorja za njegov osebni angažma na tem pomembnem področju.

Prav tako mu je pozdravil njegovo  aktivno udeležbo na slavnostni inavguraciji voditeljske mreže šampionov za enakost spolov 14. junija na Dunaju, ki so jo organizirale Slovenija, ZDA in Kostarika.  Pomembno je tudi dejstvo, da je v okviru tega dogodka generalni direktor Amano sprejel vrsto zavez za krepitev zastopanosti žensk v Agenciji.

Veleposlanik Benedejčič je nadalje države članice Sveta guvernerjev IAEA seznanil s tem, da se tudi v Sloveniji krepi zastopanost žensk na jedrskem področju. Na Upravi za jedrsko varnost Republike Slovenije je tako delež žensk med zaposlenimi dosegel že 38%, prav tako so ženske dobro zastopane med zaposlenimi v jedrski elektrarni Krško. V okviru slovenskega Društva jedrskih strokovnjakov prav tako deluje tudi ženska sekcija Alfa, ki se zavzema za okrepljeno vlogo žensk na jedrskem področju.

Veleposlanik Benedejčič je še poudaril, da v Sloveniji verjamemo, da uresničitev enakosti spolov ne predstavlja igre z ničelno vsoto temveč zmagovalno kombinacijo za vse. V tem duhu je generalnega direktorja IAEA Amana spodbudil, da nadaljuje s svojimi napori v smeri uresničevanja cilja enake zastopanosti žensk na vseh ravneh znotraj Sekretariata IAEA. Hkrati je tudi zagotovil, da generalni direktor v svojih prizadevanjih lahko računa na močno podporo s strani Slovenije.