Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
12.09.2017  

Poročilo IAEA izpostavilo slovenski prispevek pri usposabljanjih za raziskovalne reaktorje

Dunaj, 12. september 2017 – V okviru septembrskega zasedanja Sveta guvernerjev IAEA je bilo danes obravnavano letno poročilo generalnega direktorja Yuikye Amana o krepitvi aktivnosti Agencije na področju jedrske znanosti, tehnologij in aplikacij.  Na zasedanju je nastopil tudi veleposlanik Andrej Benedejčič, guverner Republike Slovenije v Svetu guvernerjev IAEA, ki je med drugim izpostavil pozitivno izkušnjo slovenske strani z Vzhodnoevropsko iniciativo raziskovalnih reaktorjev (Eastern European Research Reactor Initiative - EERRI).  V zvezi s tem je izrazil zadovoljstvo, da je bil v poročilu generalnega direktorja IAEA izrecno prepoznan prispevek slovenskih strokovnjakov kot predavateljev na usposabljanjih te iniciative s področja reaktorske in nevtronske fizike.

Veleposlanik Benedejčič je prav tako izpostavil pomen številnih storitev, ki jih tako Agenciji kot državam članicam zagotavlja laboratorij IAEA v Seibersdorfu. V tem kontekstu je pozdravil, da načrtovana prenova laboratorijev poteka v skladu z načrti ter v okviru predvidenega proračuna.

V nadaljevanju je naslovil vprašanje uporabe jedrskih tehnik na področju upravljanja z vodami ter v tem kontekstu obvestil o izvedbi projekta v Sloveniji, ki je bil namenjen proučevanju onesnaževanja podzemnih voda z uporabo izotopskih tehnik. Slovenija namerava na omenjenem področju nadaljevati z raziskovalnimi dejavnostmi.

Nazadnje je poudaril pomen, ki jo slovenska stran pripisuje nudenju aktivne podpore zainteresiranim državam pri prehodu na jedrsko energijo.  Ob tem pa je tudi izpostavil, da so za Slovenijo integrirani pregledi, ki jih izvaja IAEA,  predpogoj za pridobitev verodostojnih in nepristranskih ocen o ustreznosti jedrske infrastrukture.