Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
11.09.2017  

Slovenija za stalno pozornost vprašanju staranja jedrskih elektrarn

Dunaj, 11. september 2017 – Na današnjem otvoritvenem delu rednega septembrskega zasedanja Sveta guvernerjev IAEA je veleposlanik Andrej Benedejčič, guverner Republike Slovenije, izpostavil globalni trend staranja jedrskih elektrarn.  V zvezi s tem se je zavzel za stalno pozornost njihovemu varnemu dolgoročnemu obratovanja in dvig zavedanja o tem pomembnem vprašanju.  Informiral je še, da je slovenska stran že aktivno angažirana na tem področju, saj je marca letos v Ljubljani izvedla štiridnevno srečanje o mednarodnih standardih IAEA glede nadzora staranja jedrskih elektrarn, avgusta lani pa je gostila tudi delavnico, ki je bila namenjena obravnavi dolgoročnega obratovanja elektrarn.

Otvoritvena razprava tokratnega zasedanja Sveta guvernerjev IAEA je bila namreč posvečena obravnavni poročila generalnega direktorja IAEA Yukije Amana o krepitvi mednarodnega sodelovanja na področju jedrske varnosti, varnosti pred sevanji in varnosti transporta ter ravnanja z jedrskimi odpadki.  V zvezi s tem je veleposlanik Benedejčič tudi obvestil, da je maja jedrsko elektrarno Krško obiskala misija OSART z namenom pregleda vseh pomembnih procesov v elektrarni in njihovo skladnost s standardi IAEA.  Slovenija je junija prav tako sodelovala v vaji Convex-3 za pripravljenost na jedrsko ali radiološko nesrečo.  Konec leta pa bo v Sloveniji potekala še misija EPREV, katere cilj bo izvedba neodvisnega in celovitega pregleda pripravljenosti države na jedrsko in radiološko nesrečo.

Veleposlanik Benedejčič je še poudaril pomen Mednarodnega sistema za poročanje, ki je skupni sistem IAEA in Agencije OECD za jedrsko energijo, skozi katerega si 33 držav, med njimi tudi Slovenija, izmenjuje informacije o nenavadnih dogodkih in dobrih praksah na področju varnega delovanja jedrskih elektrarn. Omenjeni sistem je še posebej pomemben za države z manjšimi jedrskimi programi, kakršen je slovenski. V svojem nastopu je pozdravil tudi učinkovito delo Komisije za standarde na področju jedrske varnosti.

Svet guvernerjev IAEA bo v okviru zasedanja obravnaval tudi letni poročili generalnega direktorja o jedrskem varovanju ter krepitvi aktivnosti Agencije na področju jedrske znanosti, tehnologij in aplikacij. Razprava bo osredotočena tudi na zadnje poročilo IAEA o implementaciji jedrskih zavez Irana iz celovitega skupnega akcijskega načrta (JCPOA), uporabo nadzornih ukrepov v Demokratični ljudski republiki Koreji, izvajanje sporazuma o nadzornih ukrepih NPT v Sirski arabski republiki ter uporabo nadzornih ukrepov IAEA na Bližnjem vzhodu.  V okviru zasedanja bo obravnavano tudi poročilo generalnega direktorja o ženskah v Sekretariatu.