Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
22.06.2017  

Slovenija podpira nadaljnjo krepitev zastopanosti žensk med zaposlenimi znotraj CTBTO

Dunaj, 22. junij 2017 – Danes se je začelo 48. zasedanje Pripravljalne komisije za organizacijo Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBTO). V ospredju zasedanja je bila razprava o poročilu izvršnega sekretarja CTBTO in ključnih aktivnostih organizacije.

V zvezi s tem je nastopil tudi veleposlanik Andrej Benedejčič, stalni predstavnik Republike Slovenije pri mednarodnih organizacijah na Dunaju, ki se je izvršnemu sekretarju CTBTO Zerbu zahvalil za njegov angažma pri vprašanjih povezanih s členom XIV Pogodbe CTBT. Pozdravil je napore v smeri krepitve sodelovanja med Sekretariatoma CTBTO in Wassenaarskega aranžmaja, kateremu Slovenija namenja posebno pozornost v luči njenega trenutnega predsedovanja Splošni delovni skupini omenjenega nadzornega mehanizma.

Veleposlanik Benedejčič se je izvršnemu sekretarju CTBTO posebej zahvalil za njegovo aktivno vlogo v okviru voditeljske mreže šampionov za enakost spolov imenovane "International Gender Champions Vienna," ki je bila slavnostno lansirana 14. junija na Dunaju. V tem kontekstu mu je čestital za njegove konkretne zaveze o tem, kako namerava okrepiti enakost spolov znotraj institucije, ki jo vodi.

Veleposlanik Benedejčič je v zaključku izpostavil zavezanost Slovenije vsem pogodbam in konvencijam na področju preprečevanja širjenja jedrskega orožja in jedrskega razoroževanja ter pomen njihove univerzalizacije. Za Slovenijo je NPT ključna na področju postopnega jedrskega razoroževanja, neširjenja jedrskega orožja in miroljubne uporabe jedrske energije.

Pogodba o celoviti prepovedi jedrskih poskusov prepoveduje vse poskusne eksplozije jedrskega orožja. CTBTO uvaja globalni kontrolni sistem s pomočjo številnih merilnih postaj, katerih podatki se preko komunikacijskih satelitov pošiljajo v obdelavo v podatkovni center. Slovenija je pogodbo podpisala leta 1996 in ratificirala v letu 1999.