Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
12.06.2017  

Slovenija bo še naprej prispevala h krepitvi programa tehničnega sodelovanja IAEA

Dunaj, 13. junij 2017 – V okviru junijskega zasedanja Sveta guvernerjev je bilo danes obravnavano poročilo generalnega direktorja o pregledu ključnih dosežkov Agencije na področju tehničnega sodelovanja v letu 2016.

V zvezi s tem je nastopil tudi veleposlanik Andrej Benedejčič, guverner Republike Slovenije v Svetu guvernerjev IAEA. Izpostavil je pomen dostopa vseh držav članic IAEA do programa tehničnega sodelovanja, vključno preko Sklada za tehnično sodelovanje.

Podrobneje je predstavil ključne aktivnosti Slovenije v okviru IAEA programa tehničnega sodelovanja, pri čemer izpostavil, da so bile slovenske institucije v lanskem letu vključene v 14 raziskovalnih projektov podprtih s strani omenjenega programa. Slovenija je v okviru programskega cikla 2016-2017 začela z dvema novima nacionalnima projektoma na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki ter krepitve kompetenc upravnega organa za jedrsko varnost. Slovenija sicer podpira implementacijo IAEA programa tehničnega programa skozi organizacijo različnih delavnic, izobraževalnih tečajev in strokovnih srečanj. Slovenski strokovnjaki sodelujejo tudi v številnih regionalnih in medregionalnih IAEA projektih tehničnega sodelovanja.

V zaključku je pozdravil organizacijo mednarodne konference ob šestdesetletnici izvajanja IAEA programa tehničnega sodelovanja, ki je konec maja potekala na Dunaju. Konferenca je pomembno prispevala k izmenjavi dobrih praks in izkušenj ter zagotavljanju bolj osredotočenega pristopa za uspešno implementacijo agencijskega programa tehničnega sodelovanja tudi v prihodnje.