Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
12.06.2017  

Slovenija se zavzema za nadaljnjo krepitev enake zastopanosti žensk med zaposlenimi znotraj IAEA

Dunaj, 12. junij 2017 – Danes se je začelo redno junijsko zasedanje Sveta guvernerjev IAEA. V ospredju zasedanja je razprava o poročilu generalnega direktorja o pregledu aktivnosti Agencije na vseh njenih ključnih področjih v letu 2016.

V zvezi s tem je nastopil tudi veleposlanik Andrej Benedejčič, guverner Republike Slovenije v Svetu guvernerjev IAEA, ki je izrazil posebno zadovoljstvo v zvezi z ugotovitvijo, da je v letu 2016 delež žensk na visokih vodstvenih položajih dosegel najvišji odstotek v zgodovini Agencije. V tem kontekstu je izrekel zahvalo generalnemu direktorju IAEA Amanu za njegovo odločnost in prispevek k temu spodbudnemu rezultatu. Pozval ga je, da nadaljuje s svojimi napori v smeri uresničitve cilja enake zastopanosti žensk na vseh ravneh znotraj Sekretariata IAEA.

Veleposlanik Benedejčič je nadalje potrdil, da bo jedrska energija tudi v prihodnje ostala del slovenskega nacionalnega energetskega koncepta. V tem kontekstu proces podaljšanja življenjske dobe obratovanja jedrske elektrarne Krško do leta 2043 poteka v skladu z dosedanjimi načrti. Obvestil je tudi, da je v začetku junija v jedrski elektrarni Krško potekal pregled misije OSART, ki jo je organizirala IAEA z namenom pregleda vseh pomembnih procesov v elektrarni in njihovo skladnost s standardi IAEA. Konec leta bo v Sloveniji potekala tudi misija EPREV, katere cilj bo izvedba neodvisnega in celovitega pregleda pripravljenost države na jedrsko in radiološko nesrečo.

Veleposlanik Benedejčič je izpostavil, da so slovenski strokovnjaki, zaradi petdesetletnih izkušenj z obratovanjem raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark II pomembno prispevali k nastanku publikacije IAEA o zgodovini, razvoju in prihodnosti TRIGA raziskovalnih reaktorjev, ki je bila izdana lansko leto. Poudaril je tudi, da Slovenija s svojimi strokovnjaki kontinuirano in aktivno sodeluje v okviru IRRS misij ter da bo s takšnim pristopom nadaljevala tudi v prihodnje.

Svet guvernerjev bo v okviru zasedanja obravnaval tudi poročilo generalnega direktorja o pregledu ključnih dosežkov Agencije na področju tehničnega sodelovanja v letu 2016 ter odločal o programu in proračunu IAEA za obdobje 2018-2019. Razprava bo osredotočena tudi na zadnje poročilo IAEA o implementaciji jedrskih zavez Irana iz celovitega skupnega akcijskega načrta (JCPOA), uporabo nadzornih ukrepov v Demokratični ljudski republiki Koreji in izvajanje sporazuma o nadzornih ukrepih NPT v Sirski arabski republiki. Svet bo v okviru zasedanja obravnaval tudi agendo prihajajočega 61. zasedanja Generalne konference IAEA, ki bi potekala septembra letos.