Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
08.05.2017  

Začetek zasedanja Odbora IAEA za program in proračun

Dunaj, 8. maj 2017 – Danes se je začelo tridnevno zasedanje Odbora IAEA za program in proračun. V ospredju bo razprava o osnutku programa in proračuna IAEA 2018-2019. Države članice Sveta guvernerjev IAEA bodo razpravo opravile tudi o finančnem poročilu IAEA za leto 2016 in poročilu zunanjega revizorja, notranjih revizijskih dejavnostih ter poročilu o notranjem pregledu programov, projektov, politik in storitev Agencije. Odbor bo prav tako oblikoval priporočila Svetu guvernerjev IAEA glede imenovanja zunanjega revizorja za obdobje 2018-2019 ter predloga za podaljšanje njegovega mandata s sedanjih dveh na šest let.

V okviru razprave o osnutku programa in proračuna 2018-2019 je veleposlanik Andrej Benedejčič, kot guverner Republike Slovenije, izpostavil pomen oblikovanja takšnega proračuna, ki bo Agenciji omogočil nemoteno izvajanje mandata na vseh ključnih področjih njenega delovanja. Pri tem je ključnega pomena, da bodo napori Agencije hkrati usmerjeni tudi v kontinuirano povečevanje učinkovitosti njenega delovanja ter zagotavljanja stroškovne učinkovitosti.

Veleposlanik Benedejčič je v kontekstu programskih prioritet Agencije v naslednjem dvoletnem obdobju posebej izpostavil pomen nadaljnje promocije načela enakosti spolov, posebej glede povečevanja deleža žensk na visokih vodilnih položajih v agenciji.

Izrazil je tudi podporo programu tehničnega sodelovanja ter v tem kontekstu predstavil poglede Slovenije na oblikovanje indikativnih prispevkov držav v Sklad za tehnično sodelovanje. Na koncu je zagotovil nadaljnje konstruktivno sodelovanje Slovenije v okviru procesa konzultacij za pripravo končnega programa in proračuna Agencije za naslednje dvoletno obdobje.