Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
02.05.2017  

Začetek zasedanja Pripravljalnega odbora Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja

Dunaj, 2. maj 2017 – Danes se je začelo zasedanje Pripravljalnega odbora za naslednjo Pregledno konferenco Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT). Delegacijo Republike Slovenije na zasedanju vodi veleposlanik Andrej Benedejčič. Letošnje zasedanje Pripravljalnega odbora je prvo v seriji treh, ki bodo namenjena pripravi naslednje Pregledne konference NPT leta 2020. Predsedujoči prvega Pripravljalnega odbora je nizozemski veleposlanik Henk Cor van der Kwast.

Dvotedensko zasedanje odbora se bo osredotočalo na vsebinska in proceduralna vprašanja povezana z NPT in prihajajočo Pregledno konferenco. Razprava bo tradicionalno organizirana v okviru splošne razprave in ločenih tematskih sklopov o jedrski razorožitvi, preprečevanju širjenja jedrskega orožja in miroljubni uporabi jedrske energije.

V današnjem nastopu na začetku splošne razprave je veleposlanik Benedejčič izpostavil zavezanost Slovenije vsem pogodbam in konvencijam na področju preprečevanja širjenja jedrskega orožja in jedrskega razoroževanja ter pomen njihove univerzalizacije. Za Slovenijo je NPT ključna na področju postopnega jedrskega razoroževanja, neširjenja jedrskega orožja in miroljubne uporabe jedrske energije.

Veleposlanik Benedejčič je v kontekstu miroljubne uporabe jedrske energije izpostavil pomen, ki ga Slovenija pripisuje delu Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA), kar se odraža skozi njeno delovanje v okviru Sveta guvernerjev IAEA, katerega članica je postala v oktobru 2016. Kot ena izmed tridesetih držav na svetu z jedrskim reaktorjem prioritetno pozornost namenjena naslednjim trem področjem in sicer jedrski energiji, jedrski varnosti in tehničnemu sodelovanju.

Slovenija aktivno prispeva tudi h krepitvi področja jedrskega varovanja, kjer v ospredje postavlja pomen mednarodnega sodelovanja. V tem kontekstu se je Slovenija nedavno pridružila Kontaktni skupini za jedrsko varovanje, katere glavni cilj je okrepitev aktivnosti na tem vedno bolj pomembnem področju.

V zaključku je veleposlanik Benedejčič potrdil, da bo Slovenija še naprej na najboljši možni način prispevala k implementaciji NPT. Med drugim bo v okviru letošnjega Blejskega strateškega foruma, ki bo potekal 4. in 5. septembra 2017 v Sloveniji, organizirana posebna panelna razprava na temo globalnega jedrskega upravljanja, kjer bodo sodelovali visoki predstavniki ključnih mednarodnih organizacij in strokovne javnosti.

Pogodba o neširjenju jedrskega orožja, ki je bila podpisana leta 1968 in pričela veljati leta 1970, prepoveduje širjenje jedrskega orožja na nejedrske države, obvezuje jedrske države, da ga uničijo in določa načine miroljubne uporabe jedrske energije. Od leta 1970 naprej so se pogodbenice sestale na devetih preglednih konferencah, ki potekajo vsakih pet let. Zadnja Pregledna konferenca je potekala leta 2015.