Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
14.03.2017  

Okrepljeno mednarodno sodelovanje je predpogoj za učinkovito reševanje svetovne problematike drog

Dunaj, 14. marec 2017 – V okviru normativnega segmenta 60. zasedanja Komisije za narkotične droge je bilo danes obravnavano tudi vprašanje zmanjšanja povpraševanja po drogah. V zvezi s tem je vodja slovenske delegacije, veleposlanik Andrej Benedejčič izpostavil, da so na globalni ravni potrebne celovite in humane politike, ki temeljijo na uravnoteženi implementaciji ukrepov za zmanjšanje povpraševanja in ponudbe prepovedanih drog skupaj z mednarodnim sodelovanjem, kot definirano v zaključnem dokumentu posebnega zasedanja Generalne skupščine OZN o svetovnem problemu drog (UNGASS2016).

V zvezi z aktivnostmi na nacionalni ravni je izpostavil, da Slovenija sistematično razvija nacionalno zakonodajo in politike na področju drog. Že leta 1999 je dekriminalizirala posest manjših količin drog za lastno uporabo s ciljem spodbuditve zdravljenja namesto kaznovanja. Pomemben poudarek namenja tudi različnim aspektom javnega zdravja, vključno programom za zmanjšanje škodljivih posledic uporabe drog in substitucijskega zdravljenja.

Veleposlanik Benedejčič je izpostavil, da bi morali vsi programi za naslavljanje problematike prepovedanih drog temeljiti na dejstvih, biti ovrednoteni in dostopni vsem uporabnikom drog. V tem kontekstu je ključnega pomena razvoj tesnega sodelovanja med vsemi ključnimi sektorji, vključno izobraževanja, socialnih zadev, zdravja in kazenskega pregona s ciljem razvoja učinkovitih programov za zmanjšanja povpraševanja, ki promovirajo zgodnje intervencije, zdravljenje, rehabilitacijo in socialno integracijo. V Sloveniji omenjeno delo koordinira Ministrstvo za zdravje.

Eden od ključnih elementov celovite politike na področju drog je vrednotenje učinkovitosti programov in skladen razvoj programov zdravljenja. Slovenija konstantno spremlja implementacijo različnih programov, s ciljem zagotavljanja kvalitete dela ter dostopa in razpoložljivosti storitev. V tem kontekstu je veleposlanik Benedejčič predstavil ugotovitve evaluacije delovanja Mreže za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog v Sloveniji.

Na koncu je tudi izpostavil pripravljenost Slovenije za deljenje izkušenj in dobrih praks na področju naslavljanja problematike prepovedanih drog skozi okrepljeno regionalno sodelovanje, posebej v Jugovzhodni Evropi.  Predstavil je program bilateralne tehnične pomoči za države omenjene regije, ki se osredotoča na promocijo uravnoteženih politik na področju prepovedanih drog, od preprečevanja ponudbe nedovoljenih drog do zdravljenja odvisnosti od drog.