Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
06.03.2017  

Slovenija se zavzema za nadaljnjo krepitev jedrske varnosti

Dunaj, 6. marec 2017 – Danes se je začelo redno spomladansko zasedanje Sveta guvernerjev IAEA. V ospredju zasedanja je seznanitev s poročilom generalnega direktorja IAEA o globalnih trendih in aktivnostih IAEA na področju jedrske varnosti.

V zvezi s tem je nastopil tudi veleposlanik Andrej Benedejčič, slovenski član v Svetu guvernerjev IAEA. Pozdravil je dosežen napredek na globalni ravni pri implementaciji akcijskega načrta, ki je bil oblikovan po jedrski nesreči v Fukushimi in v tem kontekstu predstavil posodobljen program za zagotavljanje varnosti delovanja jedrske elektrarne v Krškem. Potrdil je zavezo Slovenije glede nadaljnjega tesnega sodelovanja z IAEA in uporabe njenih storitev na obravnavanem področju.

Veleposlanik Benedejčič je zagotovil nadaljnjo podporo Slovenije aktivnostim IAEA na področju gradnje kapacitet, vključno na področju izobraževanja in usposabljanja. Slovenija je še naprej pripravljena zagotavljati razpoložljivost Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo, ki deluje v okviru Instituta Jožef Stefan in svojih strokovnjakov za izvajanje omenjenih aktivnosti IAEA. Potrdil je tudi pripravljenost Slovenije za nadaljnje nudenje podpore IAEA na področju pripravljenosti in odzivanja na morebitne izredne dogodke, vključno s svojo ekspertizo.

Svet guvernerjev IAEA bo v okviru zasedanja obravnaval tudi pregled napredka na področju jedrske tehnologije ter nov sporazum o nadzornih ukrepih med IAEA in Pakistanom glede dveh novih jedrskih reaktorjev v Karačiju. Razprava bo osredotočena tudi na zadnje poročilo IAEA o implementaciji jedrskih zavez Irana iz celovitega skupnega akcijskega načrta (JCPOA), uporabo nadzornih ukrepov v Demokratični ljudski republiki Koreji in izvajanje sporazuma o nadzornih ukrepih NPT v Sirski arabski republiki. Svet guvernerjev bo v okviru zasedanja odločal tudi o imenovanju generalnega direktorja IAEA za obdobje 2018-2022.