Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
04.10.2011  

Veleposlanica mag. Blanka Jamnišek je na Dunaju predala poverilna pisma Kandehu K. Yumkelli, generalnemu direktorju Organizacije združenih narodov za industrijski razvoj (United Nations Industrial Development Organization)

Uvodoma je generalni direktor pohvalil sodelovanje Slovenije v okviru UNIDA, s poudarkom na posredovanju ekspertize, kakor tudi finančnih sredstev za projekte na področjih trajnostnega razvoja. Na kratko je predstavil glavna področja delovanja UNIDA, ki so razvojna politika, energetska vprašanja – trajnostna energija za vse ter vlaganje v kmetijski razvoj.

Izrazil je upanje, da bo Slovenija lahko sodelovala tudi v  bodočih novih projektih v Centralni Aziji. Obvestil je, da se je imel ob robu Evropskega foruma Alpbach izredno priložnost srečati s predsednikom RS, dr. Danilom Türkom, kjer sta govorila o potrebi po sistemskih spremembah za dosego ekonomske enakosti.

Slovensko veleposlanico so zanimale priprave in prioritete za prihajajočo generalno konferenco UNIDO, ki poteka vsako drugo leto. Glavno vodilo generalnemu direktorju je pogled v prihodnost. Kot enega izmed zunanjih govorcev bo povabil avtorja knjige The Industrial Revolution, Jeremya Rifkina, ki razmišlja o tako imenovanem energetskem internetu. Problem energije danes je, da se je 20 - 45 odstotkov izgubi pri prenosu, torej je cilj, da se energija proizvaja, kjer je potrebna. Na področju pridelave hrane je problem podoben: 40 - 50 odstotkov proizvedene hrane se uniči pred porabo – v bogatejših državah, ker mečemo odvečno hrano v smeti, v revnejših, ker ni ustrezne infrastrukture in energije, da bi hrana ohranila svežino ali bila prepeljana v kratkem času tja, kjer jo potrebujejo. Tretji poudarek je, da je potrebno ustvarjati delovna mesta, predvsem za mlade.

VP Jamnišek se je zahvalila za izčrpne informacije in sklenila, da gre za globalne probleme, ki jih je potrebno reševati s skupnimi močmi, torej je v iskanje rešitev in reševanje problemov potrebno pritegniti tako bogatejše, kot revnejše države. Med slovenske zunanjepolitične prioritete sodi tudi zelena diplomacija, prav tako Slovenija tvorno prispeva pri raziskovanju in izdelavi novih tehnologij za pridobivanje energije, upoštevajoč trajnostni princip. Intenzivno sodelujemo z drugimi partnerji pri teh vprašanjih. Ob zaključku je povedala, da je Slovenija  v okviru UNIDA že  doslej sodelovala  v okviru svojih možnosti, kar si bo prizadevala tudi v bodoče.