Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
20.09.2011  

Veleposlanica Jamnišek je predala akreditivna pisma vodji prehodne skupine Mednarodne antikorupcijske akademije (IACA)

V pogovoru je veleposlanica Jamnišek izpostavila dejstvo, da je Slovenija podpisala in ratificirala Sporazum o ustanovitvi Mednarodne antikorupcijske akademije. Sporazumu je pristopila septembra 2010 in ga ratificirala maja 2011 ter tako postala ena izmed petnajstih držav oz. organizacij, ki so oboje že storile. Sicer ima sporazum do sedaj triinpetdeset podpisnic.

G. Kreutner se je zahvalil za aktivno sodelovanje Slovenije s podporo pri ustanavljanju, kakor tudi s sodelovanjem po ustanovitvi akademije.

Prva generalna skupščina IACA bo sklicana v drugi polovici leta 2012, da bi na njej skladno s sporazumom lahko aktivno sodelovalo čim več držav članic, torej tistih, ki so sporazum tudi ratificirale. Do takrat se pričakuje večje število ratifikacij in pomembno povečanje članstva IACA. Oktobra 2011 pa je sklicana začasna (provisional) skupščina, kjer bodo izbrani začasni organi organizacije. Njihova naloga bo, da pripravijo vse za generalno skupščino, kjer sodelujejo vse države članice, in pripravijo pravila o delovanju.

Veleposlanica Jamnišek in g. Kreutner sta izmenjala stališča o prisotnosti korupcije v državah, tako na gospodarskem kot političnem področju in nujnosti izobraževanja in urjenja tako strokovne kot splošne javnosti na področju boja proti korupciji. Glavna naloga IACA kot globalne organizacije pa je ravno prepoznavanje korupcije in boj proti njej.