Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
08.12.2011  

OVSE – zaključek Ministrskega sveta v Vilniusu 7. decembra 2011

Vilnius, 7. december 2011 – Danes se je zaključilo 18. zasedanje Ministrskega sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), kjer je sodelovalo 56 delegacij sodelujočih držav OVSE ter delegacije azijskih in sredozemskih partnerjev. Hkrati so potekali stranski dogodki civilne družbe, ki so obravnavali različne teme, npr. sodelovanje različnih mednarodnih organizacij pri podpori državam južnega Sredozemlja. Viden je bil stranski dogodek o participaciji žensk v političnem življenju, kjer sta sodelovali predsednica Litve in ameriška zunanja ministrica. Predstavnica OVSE za svobodo medijev pa je predstavila priročnik o varnosti novinarjev. Po intenzivnih pogajanjih, kjer so bila izpostavljena različna stališča delegacij do vprašanj, ki zadevajo celovito varnost, so bile med drugim soglasno sprejete ministrske odločitve.

Sprejete so bile odločitve na področju politično vojaške, ekonomsko okoljske in človekove dimenzije, kakor tudi tiste, ki se nanašajo na vse tri dimenzije – odločitev o krepitvi sodelovanja s partnerji, večji vlogi OVSE v Afganistanu. Posebej pomembna je odločitev o povečanju zmogljivosti OVSE pri zgodnjem opozarjanju, hitrem ukrepanju, spodbujanju dialoga in posredovanjem pri mediaciji in post-konfliktni rehabilitaciji.

Zaradi nedoseganja soglasja – glede za EU prioritetnih odločitev glede varnosti novinarjev in svobode govora in pluralizma v digitalnih medijih – je EU podala posebno izjavo, kjer izpostavlja pomembnost krepitve človekove dimenzije OVSE. Irska, ki je naslednja predsedujoča OVSE v 2012 je napovedala, da bo človekova dimenzija v ospredju njihove pozornosti.

Na zaprosilo Mongolije, da poviša svoj status iz partnerske v sodelujočo državo OVSE, je Ministrski svet sprejel odločitev, ki pozdravlja to kandidaturo in nalaga naslednji predsedujoči, da jo obravnava v kratkem.

S političnimi zavezami so sodelujoče države z novimi ministrskimi odločitvami tudi tokrat potrdile celovit pristop OVSE do vprašanj varnosti. Ob koncu leta 2011 Litva zaključuje predsedovanje OVSE, s 1. januarjem 2012 pa ga prevzema Irska.