Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
13.04.2011  

Konferenca OZN (CCPCJ) o zaščiti otrok pred zlorabami na internetu

Dunaj, 13. aprila 2011 - Na Dunaju poteka od 11. do 15. aprila 20. letno zasedanje Komisije za preprečevanje kriminala in kazensko sodstvo (t.i. Crime Commission- CCPCJ). Osrednja tema zasedanja je boj proti različnim oblikam organiziranega kriminala, tokrat je aktualna zlasti razprava o kibernetski kriminaliteti ter zaščiti otrok pred zlorabami in izkoriščanjem, povezanimi z različnimi novimi tehnologijami, kot so internet, mobilna telefonija in računalniške igre.


Izvršni direktor UNODC Jurij Fedotov v uvodnem govoru poudaril, da so otroci najbolj ranljivi in dovzetni za prevare, delovanje kriminalnih združb pa je oportunistično, iznajdljivo in globalno. Zlorabe otrok na internetu predstavljajo resna mednarodna kazniva dejanja, proti katerim se je potrebno boriti s skupnimi močmi in modernimi zakonodajami. To je eno izmed področjih, kjer je potrebno okrepiti sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem, ker policija in pravosodje ne moreta delovati učinkovito brez pomoči internetnih ponudnikov, civilne družbe, medijev in splošne javnosti.                   

Zasedanja komisije se udeležujejo predstavniki držav, tudi Slovenije, strokovnjaki ter predstavniki številnih mednarodnih in nevladnih organizacij. Države bodo na koncu zasedanja predvidoma sprejele 16 resolucij. Slovenija je v okviru EU predlagateljica resolucije o preprečevanju terorizma, sicer pa se besedila predlaganih resolucij nanašajo na vse vidike preprečevanja organiziranega kriminala, predvsem trgovine z ljudmi, kriminalnih dejavnosti na morju, finančnih prevar, izkoriščanja otrok in drugih kaznivih dejanj na internetu. Najbolj dejavne na zasedanju so države Latinske Amerike, ki so pripravile deset resolucij.

Vsi dokumenti so dosegljivi na spletni strani: http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/session/20.html