Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
15.10.2009  

Implementacijski sestanek človekove dimenzije OVSE 2009

Varšava, 9. oktobra 2009- V Varšavi je med 28. septembrom in 9. oktobrom 2009 potekal redni letni sestanek človekove dimenzije, ki je največja evropska konferenca o človekovih pravicah. Letos je na njej sodelovalo več kot 1000 udeležencev, med njimi uradni predstavniki držav, mednarodnih organizacij, nevladnih organizacij in strokovnjaki.
Konferenco je odprl direktor ODIHR Janez Lenarčič, ki je poudaril, da obstajajo različne poti uresničevanja človekovih pravic, konferenca je priložnost za njihovo primerjavo in izmenjavo izkušenj.  Po besedah generalnega sekretarja OVSE M.P. de Brichambauta je varnost grajena na svobodi posameznika, globalna kriza pa se po njegovem zrcali v zaostritvi družbenih vprašanj. Človekove pravice so nedeljivi del krfskega procesa in razprave o evropski varnosti. Predsedujoča EU – Švedska je izrazila nezadovoljstvo, ker nekatere sodelujoče države ne spoštujejo svojih obveznosti, o čemer je potrebno odprto in konstruktivno spregovoriti. Rusija pa je poudarila razočaranje, ker nekatere države po 65 letih zmage nad fašizmom in nacizmom tolerirajo pojave neonacizma. 
Slovenija je na t.im. stranskem dogodku predstavila projekt romskih pomočnikov in dejavno sodelovala v razpravi o izobraževanju o človekovih pravicah, o migracijah, beguncih in razseljenih osebah ter izobraževanju Romov in Sintov. Sestanka sta se udeležila tudi Jožek Horvat Muc in Marjan Drvarič iz Zveze Romov Slovenije.
Na konferenci znova ni sodeloval Turkmenistan. Rusija je ostro nasprotovala udeležbi nevladne organizacije rusko-čečenskega prijateljstva, ki je v Rusiji prepovedana. Kazahstan pa je kot bodoča predsedujoča država OVSE, na kritike odgovarjal zelo konstruktivno.