Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
10.10.2009  

OVSE o enakosti spolov in nasilju nad ženskami

Dunaj, 5. in 6. oktober 2009 – Tretji dodatni sestanek človekove dimenzije (SHDM) je bil namenjen razpravi o enakosti spolov s poudarkom na nasilju nad ženskami. Udeležili so se ga predstavniki sodelujočih držav OVSE, mednarodnih organizacij in nevladnih organizacij.
Direktor ODIHR VP Janez Lenarčič in Cheryl Thomas iz nevladne organizacije »Advocates for Human Rights« sta v uvodnih govorih poudarila , da je življenje brez nasilja temeljna pravica vseh ljudi, potreben je interdisciplinarni pristop pri reševanju tega vprašanja in identifikacija dobrih praks. Udeleženci sestanka so razpravljali o zaščiti in pomoči žrtvam, pregonu hudodelcev in preprečevanju nasilja. Med drugim so bili predstavljeni primer dobre prakse varne hiše Medica iz Zenice, možne rešitve v zakonodaji ter sodelovanje med policijo in sodstvom. Poseben poudarek je bil na  priporočilih za preprečevanje nasilja (promoviranje enakosti spolov, govor o stereotipih, informiranje, zbiranje podatkov, delo z moškimi, usposabljanje sodnikov in policije, večja vključenost držav pri reševanju te problematike). Eno osnovnih sporočil sestanka je bilo, da nasilja nad ženskami ne smemo tolerirati.