Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
20.11.2009  

Slovenija in OVSE o razminiranju v Osrednji Aziji

Dušanbe, 18. novembra 2009 – V glavnem mestu Tadžikistana je 17. in 18. novembra potekala regionalna konferenca za Osrednjo Azijo (CA) o razminiranju »Facilitation of Central Asian Regional Co-operation in Mine Action«. Organizatorja dogodka sta bila Mednarodni sklad za razminiranje (ITF) in Pisarna OVSE v Dušanbeju.
Cilj konference je bil oblikovanje pobude za regionalno sodelovanje med državami CA in Afganistana na področju boja s protipehotnimi minami. Na območju Osrednje Azije so po razpadu nekdanje Sovjetske zveze ostala številna minska polja. Vodja Pisarne OVSE v Tadžikistanu VP Ivar Vikki je pohvalil delovanje Tadžikistana pri čiščenju minskih polj in dodal, da aktivnosti na obmejnem območju zahtevajo sodelovanje med državami.  Mag. Jernej Cimperšek, namestnik veleposlanika na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OVSE in sopredsedujoči konferenci, je poudaril uspeh regionalnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu, katerega pobudnik je bil prav tako ITF, in izrazil pričakovanje, da bo podobna pobuda zaživela tudi v Osrednji Aziji.
Konferenca se je končala s skupno izjavo Tadžikistana, Kirgizistana, Kazahstana in Afganistana, v kateri omenjene države podpirajo regionalno sodelovanje v boju s protipehotnimi minami ob pomoči OVSE. Prihodnje leto naj bi ustanovili posebno koordinacijsko telo – Central Asia Mine Action Coordination Council (CAMACC), ki bo delovalo na tem področju. Podpisana izjava pomeni velik uspeh za Slovenijo in ITF, ki sta se  v okviru OVSE že od leta 2005 trudila prenesti dober model sodelovanja na področju razminiranja iz JV Evrope v CA.  

Foto (ITF): Udeleženci konference 

Foto (ITF): Otvoritev konference