Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
09.03.2017  

Ob mednarodnem dnevu žensk Slovenija poudarila vlogo moških pri uresničevanju enakosti spolov

Dunaj, 9. marec 2017 - Na rednem zasedanju Stalnega sveta OVSE je veleposlanik Andrej Benedejčič, stalni predstavnik Republike Slovenije pri mednarodnih organizacijah na Dunaju, prisotne nagovoril v vlogi predsedujočega OVSE MenEngage mreže ter med drugim poudaril pomembno vlogo moških pri doseganju enakosti spolov. Brez njihove vključenosti enakost spolov namreč ne more biti polno uresničena. Poleg vloge, ki jo imajo lahko kot zagovorniki opolnomočenja žensk, moški predstavljajo tudi vzor za druge moške, kot tudi dečke. Z zagovarjanjem in promocijo enakega očetovstva ter usklajevanja med družino in poklicem lahko pomembno pripomorejo k premoščanju tradicionalnih spolnih vlog.

Veleposlanik Benedejčič je med drugim poudaril še, da pri uresničevanju enakosti spolov predstavlja pomemben korak tudi soočanje z obstoječimi družbenimi predstavami in stereotipi o moškosti. Pri tem je posebej izpostavil problematiko nasilja nad ženskami, ki se ji morajo aktivno zoperstaviti tudi moški. Gre namreč za kršitev človekovih pravic, ki ima visoko socialno in ekonomsko ceno, ki jo plačujemo vsi skupaj. Ekonomsko opolnomočenje žensk, sodelovanje žensk v politični sferi, kot tudi njihovo vključevanje v prizadevanja za doseganje miru in varnosti so prav tako področja, kjer je aktivna podpora moških ključna.

Veleposlanik Benedejčič je še pohvalil Avstrijo, kot predsedujočo OVSE, ker bo v letu 2017 vidik spola vključila v vse svoje aktivnosti, ter poudaril pomembno vlogo OVSE pri promociji enakosti spolov kot predpogoja za celovito varnost, stabilnost in blaginjo.

Slovenski izjavi se je pridružilo še 46 drugih sodelujočih držav OVSE, in sicer Velika Britanija, Švedska in Islandija kot nekdanje predsedujoče OVSE MenEngage mreže, Avstrija, Finska, Turčija in Kazahstan, kot pobudnice akcijskega načrta OVSE za uresničevanje resolucije VS ZN 1325, kot tudi Albanija, Andora, Azerbajdžan, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Kanada, Makedonija, Gruzija, Lihtenštajn, Moldavija, Črna gora, San Marino, Srbija, Švica, Ukrajina in ZDA, ter EU in njene preostale članice, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Španija.

OVSE MenEngage mreža je bila lansirana v letu 2012 in si prizadeva za krepitev ozaveščenosti o pomembnem vplivu, ki ga imajo lahko moški pri odpravi nasilja nad ženskami, ter drugih neenakostih. Veleposlanik Benedejčič mreži predseduje od junija 2016.