Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
08.03.2017  

Slovenija opozorila na pomen enakosti spolov na vojaškem področju

Dunaj, 8. marec 2017 – V okviru rednega zasedanja Foruma za varnostno sodelovanje OVSE je ob mednarodnem dnevu žensk potekala razprava na temo enakosti spolov na vojaškem področju. Prisotne je v vlogi vodje OVSE MenEngage mreže ob tej priložnosti nagovoril tudi veleposlanik Andrej Benedejčič, stalni predstavnik Republike Slovenije pri mednarodnih organizacijah na Dunaju.

V svoji izjavi je med drugim spomnil, da do enakosti spolov ne more priti brez ustrezne vključenosti moških in dečkov, pri čemer imajo lahko od le-te prav toliko koristi kot ženske in deklice. To velja tudi za vojaško področje, kjer izkušnje kažejo, da povečanje števila žensk v procesih kriznega upravljanja in v mirovnih misijah vodi v kvalitetnejše posredništvo in mediacijo. Prav tako izboljšuje kontakte z družbeno deprivilegiranimi skupinami na kriznih območjih, kot tudi z lokalnimi ženskami.

Veleposlanik Benedejčič je izpostavil tudi pomen vključevanja perspektive spolov v delo, povezano z doseganjem miru in varnosti, saj je upoštevanje potreb, pogledov in talentov tako žensk kot moških ključno. Slednje predstavlja najboljši način za premostitev spolnih stereotipov in za krepitev vloge žensk v preprečevanju konfliktov in v mirovnih procesih. Pri tem je še posebej opozoril na pomen prizadevanj vojaških predstavnikov Foruma za varnostno sodelovanje.

Veleposlanik Benedejčič je pohvalil še iniciative OVSE na tem področju, med drugim organizacijo Akademije za uresničevanje nacionalnih akcijskih načrtov za resolucijo Varnostnega sveta ZN 1325, pozval k sprejemu OVSE akcijskega načrta za to resolucijo in pohvalil predsedujočo OVSE, Avstrijo, da je to tematiko postavila  visoko na svoj dnevni red predsedovanja.

Podani izjavi so se pridružile še Velika Britanija, Švedska in Islandija kot nekdanje predsedujoče OVSE MenEngage mreže, kot tudi Avstrija, Finska, Turčija in Kazahstan, kot pobudnice akcijskega načrta OVSE za uresničevanje resolucije VS ZN 1325, prav tako pa še Kanada, Italija in ZDA.