Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
30.12.2016  

Slovenija prevzema predsedovanje Splošni delovni skupini Wassenaarskega aranžmaja

Dunaj, 30. december 2016 – Slovenija s 1. januarjem 2017 prevzema enoletno vodenje Splošne delovne skupine Wassenaarskega aranžmaja. V imenu slovenske strani ji bo predsedoval stalni predstavnik Republike Slovenije pri OZN, OVSE in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju veleposlanik Andrej Benedejčič.

Wassenaarski aranžma je mednarodni izvozni režim na področju nadzora izvoza konvencionalnega orožja ter blaga in tehnologije z dvojno rabo. Ustanovljen je bil v nizozemskem mestu Wassenaar decembra 1995 s ciljem prispevati k regionalni ter mednarodni varnosti in stabilnosti. Sedež ima na Dunaju, kjer se nahaja njegov Sekretariat.

Splošna delovna skupina Wassenaarskega aranžmaja obravnava ključne aktivnosti ter spremlja napredek pri prizadevanjih za preglednost in večjo odgovornost izvoznih praks sodelujočih držav. Na njenih sejah se usklajujejo predlogi odločitev za obravnavo in potrditev na letnem plenarnem zasedanju. Prav tako obravnava poročila ostalih delovnih skupin in sicer Skupine ekspertov in Skupine za izdajo dovoljenj in nadzor.

Wassenaarski aranžma danes šteje enainštirideset sodelujočih držav. Slovenija je vstopila vanj decembra 2004. Tokrat bo prvič prevzela vodilni položaj v okviru tega nadzornega režima.