Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
10.10.2009  

Razprava ob robu HDIM - izobraževanje Romov v Sloveniji

Varšava, 7. oktobra 2009 - Ob robu Implementacijskega sestanka (HDIM), najpomembnejše letne konference na področju človekove dimenzije OVSE, ki jo organizira Urad za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) v Varšavi, je Slovenija organizirala stranski dogodek o izobraževanju Romov.
V uvodnem nagovoru se je veleposlanik RS na Poljskem Marjan Šetinc dotaknil prednostnih nalog predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope, med drugim je poudaril promocijo pravic manjšin in aktivno politiko za njihovo integracijo s posebnim poudarkom na Romih. Prav tako je predstavil dejavnosti Slovenije na področju izobraževanja Romov in njihovega vključevanja v izobraževalni sistem. Osrednja tema dogodka je bila predstavitev projekta romskih pomočnikov v Sloveniji kot primer dobre prakse na tem področju. O svojih izkušnjah sta govorila Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije in Sveta Romske skupnosti, ter Marjan Drvarič, romski pomočnik. V razpravi so izjemno zanimanje za projekt izrazili številni predstavniki delegacij in nevladnih organizacij.

Predstavniki Romov iz Slovenije, VP M. Šetinc in A. Petrič (MDU)