Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
28.01.2011  

Države v boju proti širjenju orožja za množično uničenje

Dunaj, 27. januarja 2011 - Na Dunaju poteka dvodnevna delavnica o izvajanju resolucije ZN št. 1540, ki govori o obveznostih držav v boju proti širjenju orožja za množično  uničevanje. Delavnico organizirata Forum za varnostno sodelovanje in United Nations Office for Disarmament Affairs, sodelujejo pa strokovnjaki iz držav članic OVSE, predstavniki Nata, EU, ter predstavniki nevladnih organizacij.

Širjenje orožja za množično uničevanje je med največjimi izzivi, zato je v skupnih naporih pomembno usklajeno delovanje vseh akterjev na tem področju. Resolucija ZN št. 1540 zahteva od vseh držav njeno izvajanje, tako na področju prilagajanja zakonodajnih postopkov kot pri konkretnih ukrepih. OVSE ima pri tem pomembno vlogo. Med vprašanji, ki jim je treba nameniti posebno pozornost, so krepitev sodelovanja, preventivni ukrepi, uspešnejši obmejni nadzor ter nadzor nad izvozom.

Prvi dan delavnice so udeleženci največ razprave namenili vlogi regionalnih organizacij, javnemu in zasebnemu partnerstvu ter nadzoru meja. V nadaljevanju bodo udeleženci izmenjali stališča o strategijah v boju proti širjenju orožja za množično uničevanje ter vlogi OVSE pri uresničevanju resolucije št. 1540.