Stalno predstavništvo RS pri mednarodnih organizacijah na Dunaju /Novice /
02.12.2010  

Predsednik Türk govoril na Vrhu OVSE

Astana, 2. decembra 2010 – Drugi dan Vrhunskega zasedanja v Astani je udeležence Vrha nagovoril slovenski predsednik Danilo Türk. V svojem govoru je izpostavil, da se je svet od sprejetja Helsinške sklepne listine pred 35 leti dramatično spremenil. Namesto nekdanjih ideoloških delitev se sooča s številnimi globalnimi grožnjami, ki izhajajo iz revščine, gospodarskih kriz in onesnaževanja okolja, pa tudi z grožnjami, kot so terorizem, različne oblike organiziranega kriminala ali širjenje orožja za množično uničevanje.

Nastop predsednika Türka na Vrhu OVSE (foto: S. Gruden/STA)

Predsednik je poudaril, da mora biti tako imenovana "trda" varnost povezana z "mehko" varnostjo in kot primera navedel vlogo OVSE pri opazovanju volitev in pri zaščiti pravic narodnih manjšin. Po predsednikovih besedah je pomembno tudi priznati obstoj različnih političnih kultur na območju OVSE in skozi medsebojno razumevanje okrepiti sodelovanje, da bi lahko našli rešitve za specifične krizne situacije, kot je konflikt v Gorskem Karabahu, ter za širše varnostne izzive. Okrepitev medsebojnega zaupanja je pomembna tudi za boljše sodelovanje z drugimi organizacijami, kot je zavezništvo Nato. Predsednik je kot inovativen in daljnoviden prispevek k razpravam o varnosti na območju OVSE ocenil tudi predlog predsednika Ruske federacije o oblikovanju pogodbe o evropski varnosti.  V zaključku svojega nastopa je poudaril, da osnovna načela Helsinške sklepne listine ostajajo aktualna tudi danes in jih moramo po potrebi okrepiti in nadgraditi, da bi ustrezala današnji politični in varnostni stvarnosti na območju OVSE.

Ob robu Vrha OVSE se je predsednik Türk, kot vodja slovenske delegacije, srečal še s predsednikoma Armenije in Azerbajdžana, predsednikom Avstrije, predsednico Finske ter zunanjima ministroma Poljske in Avstralije. 

 

Predsednik Türk med voditelji na zasedanju OVSE (foto: S. Gruden/STA)